| Autor: mikolaj

Dodatkowy nabór wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych"

Od 5 września do 3 listopada 2014 roku można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dodatkowy nabór wniosków na

Modernizacja gospodarstw rolnych

Takie wnioski aktualizacyjne mogą składać osoby, które spełniają następujące dwa warunki.

Po pierwsze ubiegały się o wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" w czasie naborów prowadzonych przez ARiMR w 2011, 2012 i 2013 roku i wówczas nie dostały pomocy z powodu braku środków, to znaczy znajdują się na "białej" części ostatnio opublikowanych na stronie Agencji  list wojewódzkich  określających kolejność przysługiwania dofinansowania w poszczególnych naborach.

Po drugie natomiast, nie otrzymały bądź nie otrzymają z ARiMR do 4 września 2014 roku  informacji o odmowie przyznania im pomocy finansowej z tego działania.

Nie złożenie wniosku aktualizacyjnego w omawianym terminie oznacza, że taka osoba zostanie wykluczona z przyznania pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Żadnych aktualizacji wniosków o przyznanie pomocy z tego działania nie muszą dokonywać osoby, które mieszczą się w limitach dostępnych środków, czyli znajdują w "zielonej" części ostatnich list określających kolejność przyznawania pomocy w wymienionych wyżej naborach.


Warto przypomnieć, iż możliwość przyznania pomocy finansowej większej liczbie wnioskodawców z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" wynika z przesunięcia dodatkowych 200 mln euro, na które zgodę wyraziła Komisja Europejska. To z kolei pozwoliło na dokonanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy z tego działania.

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!