| Autor: mikolaj

Rusza XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

We wtorek 1 dnia lipca 2014 r. rozpocznie się nabór kandydatów ubiegających się o stypendia dla studentów I roku pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Rusza XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych
Tego dnia aktywowane zostaną formularze do składania wniosków online o stypendia pomostowe na stronie internetowej stypendia-pomostowe.pl. Termin składania wniosków upłynie 18 sierpnia br. o godzinie 16:00. Następnie wydrukowany wniosek o stypendium wraz z załącznikami przyszli studenci muszą przekazać do odpowiedniego Oddziału Terenowego ANR najpóźniej do 22 sierpnia 2014 r.

Przejdź do listy Oddziałów Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych

O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria: dostali się na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych, są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat, mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1176 zł lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W tym roku do zdobycia jest niespełna 800 stypendiów na I rok studiów w wysokości 5 tys. zł wypłacanych w 10 miesięcznych ratach od października 2014 r. do lipca 2015 r. Łącznie wszystkich stypendiów w 12 edycjach przyznano ponad 18 tysięcy, a stypendium na I rok nauki na dziennych studiach otrzymało ponad 12 tysięcy absolwentów szkół średnich. Na realizację dwunastu edycji fundatorzy przeznaczyli już kwotę prawie 80 mln zł.

Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 roku, m.in. przez Agencję Nieruchomości Rolnych, w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim była wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Program ułatwia uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów. Od 2005 r. Agencja jest jednym z organizatorów Programu odpowiedzialnym za dotarcie informacji o stypendiach do licealistów i proces naboru.

Obecnie Program jest jednym z największych pozarządowych systemów stypendialnych w Polsce, a jego oferta wykracza poza stypendia na pierwszy rok studiów. Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach: na drugi rok studiów – w ramach konkursu „Prymus”, stypendia korporacyjne na trzeci i czwarty rok studiów, stypendia w ramach inicjatywy „Studiuj za Granicą”, a także staże w renomowanych zagranicznych firmach dzięki Polsko-Amerykańskiej Inicjatywie Stażowej oraz stypendia doktoranckie. Ponadto, poprzez realizowaną w ramach programu akcję „Dyplom z Marzeń”, ponad 100 lokalnych organizacji pozarządowych zaangażowało się w pomoc dla stypendystów.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!