| Autor: redakcja1

Sejmowa Komisja Rolnictwa nt. PROW 2014-2020

W dniu 23 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W porządku obrad znalazła się informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnego kształtu PROW 2014-2020 przesłanego do Komisji Europejskiej w dniu 15 kwietnia 2014 r.

Sejmowa Komisja Rolnictwa nt. PROW 2014-2020
W perspektywie finansowej 2014 – 2020, publiczne wsparcie finansowe adresowane do polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich ukierunkowane będzie na realizację celów sformułowanych w dokumentach UE odnoszących się do polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz celów określonych w krajowych dokumentach strategicznych, w szczególności zaś w „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”. Celem ogólnym rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, określonym w Strategii jest „poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju” .
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 stanowić będzie jedno z najważniejszych narzędzi realizacji w/w Strategii, przy wykorzystaniu instrumentów wsparcia realizujących 3 cele ogólne Wspólnej Polityki Rolnej.
 
Głównym celem PROW 2014-2020, spośród trzech niżej wymienionych celów WPR, będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych:
 
1. Poprawa konkurencyjności rolnictwa,
2. Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu,
3. Zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
 
PROW 2014 – 2020 będzie realizował także w szczególności wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich (priorytet przekrojowy).
 
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!