| Autor: redakcja1

Wręczono stypendia pomostowe

W piątek 14 listopada br., na Zamku Królewskim odbyła się uroczysta inauguracja XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP. Agencję Nieruchomości Rolnych reprezentował Wojciech Zbrożek, Wiceprezes Agencji.

Wręczono stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe

W tegorocznej XIII edycji Programu, stypendia pomostowe przyznano 811 studentom,  w tym 234 pochodzącym z rodzin popegeerowskich, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015. Studenci otrzymują stypendia w wysokości 5 tys. zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach, od października 2014 do lipca 2015.

Liczba
studentów z rodzin popegeerowskich, którzy otrzymali stypendia pomostowe w XIII edycji
 
 
 
Tomasz Nałęcz, Doradca Prezydenta RP, reprezentujący na gali Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i jego Małżonkę Annę, powiedział m.in. - To jest wspaniała inicjatywa. Gdyby nie współpraca ludzi dobrej woli, wielu młodych ludzi z małych miejscowości nie miałoby szans na rozwój. Dlatego w imieniu Prezydenta RP wszystkim fundatorom i donatorom składam serdeczne podziękowania. Zapewniam, że w Polsce zawsze będzie miejsce dla tego typu inicjatyw.

Program stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Agencję Nieruchomości Rolnych w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach, a młodzieżą zamieszkującą duże aglomeracje miejskie. Celem Programu jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów.

Agencja Nieruchomości Rolnych uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych w segmencie IA, którego administratorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. Adresatami Programu są maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich, pochodzący z rodzin byłych pracowników ppgr.

W pierwszych trzech latach istnienia Programu Agencja Nieruchomości Rolnych sfinansowała stypendia 2 tys. studentów. Od 2005 roku ze względów ustawowych nie finansuje już stypendiów, a udziela wsparcia organizacyjnego w fazie pozyskiwania kandydatów do Programu, przyjmuje od potencjalnych kandydatów wnioski, a następnie przesyła je do Fundacji w Łodzi.

W ciągu 13 lat trwania Programu przyznano 13.308 stypendiów na I rok studiów, w tym 7.906 stypendiów otrzymali młodzi ludzie pochodzący z rodzin popegeerowskich.

Fundatorami stypendiów są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.

 


Tagi:
źródło: