| Autor: mikolaj

Termin złożenia dokumentów ws. pakietu 2 lub 6 w ramach "Programu rolnośrodowiskowego" mija 31 października 2013 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom, którzy realizują "Program rolnośrodowiskowy" w zakresie wariantu trzeciego i czwartego - trwałe użytki zielone Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne oraz w zakresie wariantu drugiego - produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, o konieczności złożenia do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika do 31 października 2013 r. następujących dokumentów:

Termin złożenia dokumentów ws. pakietu 2 lub 6 w ramach

1. W przypadku realizacji wariantu trzeciego i czwartego - trwałe użytki zielone Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, rolnik powinien dostarczyć zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Z-1/110). Obowiązek dostarczenia zaświadczenia dotyczy wniosków rolnośrodowiskowych składanych po raz pierwszy na 2013 rok z wariantem 2.3/2.4 pakietu rolnictwo ekologiczne.

2. W przypadku realizacji wariantu drugiego - produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, gospodarz powinien dostarczyć:

  1. świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru, wydane na podstawie przepisów o nasiennictwie,
  2. informację o wynikach badania w przypadku roślin z gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 361),
  3. oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej - w pierwszym roku uprawy tej rośliny (O-39).
Świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej oraz informacja o wynikach badań powinny dotyczyć nasion ze zbiorów 2013 r.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!