| Autor: redakcja12

Przedsiębiorcy z sektorów przetwórstwa, chowu i hodowli ryb mogą ubiegać się o pomoc finansową

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rybnych, chowu lub hodowli ryb mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje w ramach działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Wnioski o taką pomoc można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji do 9 czerwca 2017 r. Na wsparcie w tym naborze, przewidziano ponad 157 milionów złotych.

Przedsiębiorcy z sektorów przetwórstwa, chowu i hodowli ryb mogą ubiegać się o pomoc finansową

Podmioty uprawnione:


Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, które prowadzą działalność w zakresie przetwarzania produktów rybnych lub chowu lub hodowli ryb.

Pomoc nie obejmuje działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Pomoc nie przysługuje na operacje mające na celu dostosowanie do norm i wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej.
Warunki uzyskania pomocy:

 

Pomoc przyznaje się na inwestycje, które:


- przyczyniają się do oszczędzania energii lub zmniejszania oddziaływania na środowisko, w tym unieszkodliwianie odpadów, w ramach nich zalicza się koszty:

- zakupu, budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy, adaptacji lub wymiany urządzeń przyczyniających się do oszczędzania energii lub redukujących negatywne oddziaływanie na środowisko,

- budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków,

- zakupu i wprowadzania proekologicznych projektów technologicznych,

- zakupu specjalistycznych środków transportu zewnętrznego.

- poprawiają bezpieczeństwo, higienę, zdrowie i warunki pracy, w ramach nich zalicza się koszty:

- budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń przetwórstwa i pomocniczych lub zaplecza socjalnego dla pracowników zakładów przetwórstwa produktów rybnych,

- zakupu urządzeń lub środków transportu wewnętrznego w zakładach przetwórstwa produktów rybnych,

- zakupu urządzeń lub wyposażenia zakładów przetwórstwa produktów rybnych służącego poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zakupu specjalistycznych środków transportu zewnętrznego.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!