Wsparcie dla producentów trzody i mleka tylko dla osób, które zaktualizują dane w systemie IRZ

Producenci świń i mleka, którzy będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, powinni pamiętać o obowiązku aktualizacji danych dotyczących posiadanych zwierząt oraz o zgłoszeniu zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie dla producentów trzody i mleka tylko dla osób, które zaktualizują dane w systemie IRZ

Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR.

Nabór wniosków rozpocznie się 18 lutego i potrwa do 18 marca 2016 r. W przypadku braku aktualnych danych wnioski zostaną odrzucone.

Producenci mleka i świń będą mogli je składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta lub wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego.


Czytaj więcej o nadzwyczajnej pomocy dla producentów świń i mleka.Tagi:
źródło: