| Autor: redakcja1

Wspólna polityka rolna kluczowa dla rozwoju całego sektora rolno-spożywczego

Aktualnie trwają prace nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Dla Polski najważniejsze jest wyrównanie dopłat bezpośrednich. Tylko w ten sposób polscy rolnicy będą mogli być konkurencyjni na rynku europejskim. Obecnie w niektórych przypadkach dopłaty są nawet trzykrotnie mniejsze niż na Zachodzie. Jednocześnie w obrębie ostatniej dekady wsparcie bezpośrednie stanowiło prawie połowę dochodu rolników.

Wspólna polityka rolna kluczowa dla rozwoju całego sektora rolno-spożywczego
Rząd już w ubiegłym roku przyjął priorytety wspólnej polityki rolnej z punktu widzenia Polski po 2020 roku. Po komunikacie Komisji Europejskiej z 30 listopada 2017 roku przyjęliśmy stanowisko, które jest nie tylko stanowiskiem resortu, lecz także całego rządu, więc mamy przygotowane stanowisko i przygotowujemy się do negocjacji wieloletnich ram finansowych, czyli budżetu Unii w swoim wydaniu na nowy okres 2021–2026 – mówi Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.
 
Zdaniem KE WPR powinna się przyczynić do zwiększenia odporności sektora, wspierać dochody rolników i opłacalność ich działalności, a przy tym w pełni korzystać z innowacji cyfrowych. Nie znalazły się tam jednak informacje odnośnie wysokości budżetu. Dla Polski, jak wynika z przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu, najważniejsze jest, aby nowe rozwiązania zapewniały równe warunki konkurencji na jednolitym rynku. Do tego konieczna jest stabilizacja rynków rolnych, wsparcie dla małych i średnich gospodarstw, wyrównanie konkurencyjności i dopłat dla rolników, a także poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.
 
Trzeba pamiętać o tym, że polskie rolnictwo jest zróżnicowane regionalnie, każde ma swoją specyfikę i chcemy tę terytorialność uwzględnić w nowym okresie. Rolnicy chcą godnie żyć za środki, które mają, i chcą stabilnych cen na swoje produkty, żeby ich praca była godziwie wynagradzana, a wspólna polityka rolna umożliwia rekompensowanie tych niedoborów. Przecież zależy nam na tym, żeby była to zdrowa, bezpieczna żywność wysokiej jakości, więc musimy tutaj patrzeć w dwie strony – na rolników i na konsumentów – podkreśla wiceminister rolnictwa.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: