| Autor: mikolaj

Zakończył się nabór wniosków o przyznanie wsparcia na inwestycje na statkach rybackich

Od 13 do 30 stycznia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na "Inwestycje na statkach rybackich i selektywność" - środek 1.3 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Zakończył się nabór wniosków o przyznanie wsparcia na inwestycje na statkach rybackich

Inwestycje na statkach rybackich

W ramach naboru można się było ubiegać o wsparcie na przedsięwzięcia, które mają na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa na statkach rybackich, również inwestycje przyczyniające się do selektywnego połowu ryb, czyli zapobiegające odławianiu niewymiarowych osobników. Pomoc na realizację operacji można pozyskać nie tylko na planowane inwestycje, ale także na te, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (jednak nie wcześniej niż przed 29 czerwca 2009 r.).

Wnioski o dofinansowanie można było składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę ubiegającego się o taką pomoc. Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie został dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do ARiMR. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.


W ciągu ostatnich dziesięciu lat, czyli od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz objęcia kraju instrumentami wsparcia Wspólnej Polityki Rybackiej, w naszym sektorze rybackim nastąpiły imponujące zmiany. Ponad 4 miliardy złotych, trafiły do rybaków, armatorów statków, zakładów przetwarzających ryby, zarządów portów, samorządów, urzędów marszałkowskich oraz organizacji producentów ryb.

- Polska jest europejskim potentatem w przetwórstwie rybnym. Za tym sukcesem stoją inwestycje w zakładach przetwórczych współfinansowane ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ostatniej dekadzie, Agencja wsparła modernizację lub budowę od podstaw 170 z nich. Są one nowoczesne nie tylko na skalę Europy, ale i całego świata. Aż 60% tej produkcji trafia za granicę i zaczynamy z jej jakości słynąć. Polskie przetwórstwo ryb jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów naszej gospodarki - podkreśla Andrzej Gross, prezes ARiMR.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: