| Autor: redakcja1

Zmiana ustawy o paliwie rolniczym

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zmiana ustawy o paliwie rolniczym

Najważniejsze rozwiązania

  • Rolnicy, którzy hodują świnie, owce, kozy i konie otrzymają zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 

  • Wprowadzony zostanie limit, który ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w roku składania wniosku o zwrot tego podatku oraz liczby 4, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą świń oraz jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego albo liczby 40, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą owiec, kóz i koni.

  • Na wsparcie rolników rząd przeznaczy dodatkowo rocznie 55 mln zł.  

Komu przysługiwać będzie pomoc

Rząd chce pomóc rolnikom, którzy hodują świnie, owce, kozy i konie. Chodzi o zwiększenie wsparcia finansowego do oleju napędowego, który wykorzystywany jest w tych gospodarstwach.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę, drastycznie wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z  wykorzystaniem nośników energii. Wzrost kosztów oleju napędowego powoduje, że hodowla świń, owiec, kóz i koni staje się coraz mniej opłacalna. Jednocześnie stosowanie nowoczesnych technologii produkcji powoduje wzrost zużycia oleju napędowego do prac polowych, które związane są z przygotowaniem paszy dla tych zwierząt, do celów grzewczych, do oświetlenia czy też napędu  maszyn i urządzeń.

Budżet pomocy

Na wsparcie rolników rząd przeznaczy dodatkowo rocznie 55 mln zł. 

Od kiedy będzie przysługiwać pomoc

Nowe rozwiązanie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.Tagi:
źródło: