| Autor: mikolaj

Zmiana katalogu kosztów kwalifikowalnych operacji w jednym z działań PROW 2007-2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, ostatniego dnia czerwca 2014 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Działanie to objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a jego cel stanowi wprowadzenie zmian w zakresie możliwości nabywania użytków gruntowych, niezbędnych do realizacji operacji.

Zmiana katalogu kosztów kwalifikowalnych operacji w jednym z działań PROW 2007-2013
Wprowadzone zmiany polegają na zmianie katalogu kosztów kwalifikowalnych operacji. Sformułowanie „koszt zakupu użytków gruntowych pod inwestycje w zakresie niezbędnym i warunkującym realizację operacji” zostaje zastąpione sformułowaniem „koszt nabycia użytków gruntowych pod inwestycje w zakresie niezbędnym i warunkującym realizację operacji”. Jest to zmiana korzystna dla beneficjentów operacji które mogą być realizowane w ramach działania, ponieważ umożliwia zaliczenie do kosztów kwalifikowalnych nie tylko kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości w drodze czynności prawa cywilnego (np. umowa kupna – sprzedaży), ale również kosztów wynikających z innych form nabycia gruntów, m.in. w drodze aktów władzy (np. wywłaszczenie).

Dotacje, dopłaty - dowiedz się więcej

Przepisy zmienionego rozporządzenia będą miały zastosowanie do tych wniosków o przyznanie pomocy, gdzie nie została wydana decyzja o przyznaniu pomocy.


Rozporządzenie, które opublikowano 8 lipca 2014 r. w Dzienniku Ustaw 2014, poz. 905 wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!