| Autor: mikolaj

Znamy listę określającą kolejność przysługiwania pomocy gospodarzom poszkodowanym przez klęski żywiołowe w 2012 lub 2013 r.

W dniu 17 stycznia 2014 r. Prezes ARiMR Andrzej Gross, podał do publicznej wiadomości listę określającą kolejność przysługiwania pomocy rolnikom, którzy od 30 października do 12 grudnia 2013 r. złożyli wnioski o przyznanie wsparcia w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" finansowanego ze środków PROW 2007-2013. Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona na podstawie danych zawartych w złożonych wnioskach, dotyczących wysokości szkód w gospodarstwach oraz kwot wsparcia o jakie ubiegają się rolnicy.

Znamy listę określającą kolejność przysługiwania pomocy gospodarzom poszkodowanym przez klęski żywiołowe w 2012 lub 2013 r.

Aktualizacja tej listy będzie dokonywana cyklicznie, nie rzadziej niż raz w tygodniu, do momentu, gdy kolejność wniosków na liście nie będzie się już zmieniać, czyli do czasu zakończenia rozpatrywania złożonych wniosków i wydania wszystkich decyzji o przyznaniu wsparcia.

Na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem zielonym wnioski o przyznanie pomocy, których zapotrzebowanie na środki finansowe nie przekracza wysokości dostępnego limitu. Pomoc na realizację wskazanych inwestycji będzie mogła być przyznana pod warunkiem pozytywnej weryfikacji wniosków. Natomiast w  przypadku pozostałych wnioskodawców, znajdujących się na "białej części" listy, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane oraz operacje zajmujące wyższą pozycję na liście nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego.

Zmiany w ilości wniosków, które są objęte finansowaniem (wnioski zaznaczone kolorem zielonym), wynikają nie tylko z uwolnienia środków finansowych z powodu odmowy przyznania pomocy lub rezygnacji wnioskodawców. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami i wytycznymi MRiRW stosowany jest zmienny kurs euro w stosunku do złotego. Na skutek aktualizacji kursu euro, kwota środków dostępnych na zawieranie umów przyznania pomocy w ramach poszczególnych naborów może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu, co wpływa również na liczbę wniosków objętych dofinansowaniem. Również ze względu na wahania kursowe bieżąca liczba wniosków znajdujących się na "zielonych polach" listy, pomijając naturalną zmianę kolejności i liczby wniosków na liście, wynikającą z postępującego procesu obsługi, może ulegać częstym zmianom - umocnienie się złotego w stosunku do euro przekłada się bowiem na zmniejszeniem liczby wniosków na "zielonych polach" listy, osłabienie natomiast zwiększeniem liczby wniosków objętych dofinansowaniem.

Ubiegłoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" finansowanego ze środków PROW 2007-2013 był już szóstym z kolei. Poprzednie pięć naborów zostało przeprowadzone przez ARiMR w latach 2010 - 2012. Zgodnie z zasadami przyznawania takiego wsparcia, Agencja musi podać do publicznej wiadomości listę określającą kolejności przysługiwania pomocy w ciągu 40 dni od zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Przejdź do listy na stronie ARiMRTagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!