| Autor: mikolaj

Znamy listy określające kolejność przysługiwania pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych"

Do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" finansowane z PROW 2014-2020. W dniu 28 lipca br. poznaliśmy listy określające kolejność przysługiwania pomocy.

Znamy listy określające kolejność przysługiwania pomocy na

Modernizacja gospodarstw rolnych

W ostatnim naborze można się było ubiegać o przyznanie wsparcia na następujące rodzaje przedsięwzięć:

  • rozwój produkcji prosiąt,
  • rozwój produkcji mleka krowiego,
  • rozwój produkcji bydła mięsnego,
  • inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.
Złożone wnioski zostały poddane ocenie punktowej. Pod uwagę brano m.in. zwiększenie liczby zwierząt w gospodarstwie, których wsparcie dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował służy ochronie środowiska naturalnego.

Na podstawie liczby przyznanych punktów przygotowane zostały listy określające kolejność przysługiwania pomocy.

Zgodnie z przepisami, ARiMR miała 90 dni od zakończenia naboru na ich opublikowanie i wywiązała się z tego obowiązku, zamieszczając w dniu 28 lipca 22 listy.

Przejdź  do list (po kliknięciu przeniesiesz się na stronę ARiMR)

 


Tagi:
źródło: