| Autor: redakcja1

Koniec sierpnia przyniósł spadek cen drobiu. Podrożały tylko kurczęta brojlery

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 22 do 28 sierpnia 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano wzrost cen kurcząt typu brojler.

Koniec sierpnia przyniósł spadek cen drobiu. Podrożały tylko kurczęta brojlery

Ceny drobiu w Polsce

 
Towar
 
 
Polska
 
cena w zł/t
 
Zmiana ceny [%]
kurczęta typu brojler
3561,6
0,6
indory
5009,9
-1,0
indyczki
4684,8
-0,5
kaczki typu brojler
4473,7
-2,0
gęsi tuczone
7427,9
-0,9
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych
1700,0
-10,5
 
W analizowanym czasie jedynie kurczęta typu brojler podrożały o 0,6% do 3561,6 zł/t.
 
Z kolei wśród pozostałego drobiu największa zniżka dotknęła kur mięsnych ze stad reprodukcyjnych, bo było to aż 10,5% do poziomu 1700 zł/t. Spadek zanotowały również kaczki typu brojler o 2% do 4473,7 zł/t. Niższe ceny odnotowano także w odniesieniu do indorów i gęsi tuczonych odpowiednio: o 1% i 0,9%, do 5009,9 zł/t i 7427,9 zł/t. Najmniejszą obniżkę cen zaobserwowano względem indyczek, których cena zmalała o 0,5% do 4684,8 zł/t.

Jak wynika z danych resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.), w dniach 21-28 sierpnia 2016 roku na krajowym rynku produktów drobiowych, można było odnotować wzrost tuszek kurcząt patroszonych 65% bez szyj o 5,8% do 6576 zł/t, przy czym najwięcej płacono za nie w makroregionie zachodnim – wzrost o 7,2% do 6996 zł/t, a najmniej w centralnym – zwyżka o 2,2% do 6145 zł/t.
 
Więcej o 4,6% kosztowała też wątroba z indyka, którą wyceniono na 4512 zł/t. Przy czym najwyższe ceny tego towaru uzyskiwano w makroregionie zachodnim – 5206 zł/t, a najniższe - w północnym - 3985 zł/t.
 
W omawianym czasie podrożała również wątroba z kurczaka - o 2,4% do 2527 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie południowo-wschodni, tj. wzrost o 0,9% do 4200 zł/t, a najmniej w centralnym – +2,9% do 2340 zł/t.
 
W analizowanym okresie zwyżkę odnotowano też względem udźca z indyka o 1,7% do 7182 zł/t. Najwyższe ceny obowiązywały w makroregionie północnym - 7408 zł/t, a najmniejsze - 6404 zł/t - południowo-wschodnim

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: