| Autor: redakcja1

Ceny drobiu w Polsce (31.10.2021)

Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 24 do 31 października 2021 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano zróżnicowanie cen drobiu.

Ceny drobiu w Polsce (31.10.2021)
Ceny drobiu w Polsce
Towar
Polska
Cena w zł/t
Zmiana ceny [%]
kurczęta typu brojler
3984
0,7
indory
4874
0,0
indyczki
4899
-0,6
kaczki typu brojler
5068
0,9
gęsi tuczone
9829
-2,9
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych
2701
-4,3
 
W okresie od 24 do 31 października 2021 roku stabilizację cen zaobserwowano w obrębie indorów - 4874 zł/t, a także spadek cen gęsi tuczonych o 2,9% do 9829 zł/t, kur mięsnych ze stad reprodukcyjnych o 4,3% do 2701 zł/t, indyczek o 0,6% do 4899 zł/t, kaczek typu brojler o 0,9% do 5068 zł/t i kurcząt typu brojler o 0,9% do 5068 zł/t.


 Tagi:
źródło: