| Autor: redakcja1

Ceny produktów drobiowych w Polsce (06.09.2020)

Według ekspertów resortu rolnictwa w analizowanym czasie na krajowym rynku podrobów drobiowych, najbardziej potaniały uda z kurczaka o 6,9% do 5337 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie południowo-wschodnim – 6670 zł/t, a najmniej w północnym – 5028 zł/t.

Ceny produktów drobiowych w Polsce (06.09.2020)
Za to o 1,5% do 5920 zł/t zmniejszyły się ceny tuszek kurcząt patroszonych 65% bez szyj. Najwięcej za nie płacono w makroregionie zachodnim – 6565 zł/t, a najmniej w centralnym – 5630 zł/t.
 
Także spadek odnotowano o 0,1% w przypadku tuszek kurcząt patroszonych 65% z szyjami, za które uzyskiwano 5152 zł/t. Przy czym, najdroższe znajdowały się w makroregionie zachodnim – 5346 zł/t, a najtańsze w północnym – 4926 zł/t.
 
Mniej w tym czasie płacono za filety z piersi kurczaka, bo o 2,7% do 12113 zł/t. Najwięcej było w makroregionie zachodnim – 12850 zł/t, a najmniej w północnym – 11387 zł/t.
 
Potaniały również podudzia z indyka o 0,8% do 4169 zł/t, gdzie najdrożej było w makroregionie zachodnim – 4084 zł/t, a najtaniej w południo-wschodnim – 3204 zł/t.
 
Na wartości straciły również wątroby z kurczaka o 0,4% do 2456 zł/t, przy czym najwięcej za nie płacono w makroregionie południo-wschodnim – 5484 zł/t, a najmniej w północnym – 2242 zł/t.
 
W dniach od 30 sierpnia do 6 września 2020 r. doszło do wzrostu cen wątroby z indyka o 10% do 4044 zł/t.
 
Ponadto zwiększyła się cena tuszki indyków patroszonych 73% o 7,4% do 8522 zł/t, ćwiartki z kurczaka o 7,8% do 3674 zł/t, skrzydła z kurczaka o 1,5% do 6215 zł/t, nogi z kurczaka o 4,8% do 5168 zł/t, podudzia z kurczaka o 2,4% do 5168 zł/t, filety z piersi indyka o 4,0% do 12861 zł/t, skrzydła z indyka o 4,0% do 12861 zł/t, a także uda z indyka o 0,9% do 6910 zł/t.
 
Ceny produktów drobiowych
 
Towar
Polska
Makroregiony
północny
centralny
południowo-wschodni
zachodni
cena w zł/t
zmiana ceny [%]
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj
5920
-1,5
5972
5630
---
6565
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami
5152
-0,1
4929
5177
4926
5346
tuszki indyków patroszonych 73%
8522
7,4
---
---
---
8633
ćwiartki z kurczaka
3674
7,8
3608
3704
3982
3641
skrzydła z kurczaka
6215
1,5
6747
6091
4976
6314
filety z piersi kurczaka
12113
-2,7
11387
11936
11713
12850
nogi z kurczaka
5168
4,8
5013
5191
5930
5150
podudzia z kurczaka
5168
2,4
4905
5398
6404
5048
uda z kurczaka
5337
-6,9
5028
5539
6670
5119
filety z piersi indyka
12861
4,0
11597
---
11456
14077
skrzydła z indyka
4575
4,0
4138
---
4337
5434
uda z indyka
6910
0,9
6259
---
6484
8540
podudzia z indyka
4169
-0,8
4051
---
3204
4084
wątroby z kurczaka
2456
-0,4
2242
2349
5484
2304
wątroby z indyka
4044
10,0
3982
---
---
---
 

 


Tagi:
źródło: