| Autor: redakcja1

Ceny produktów drobiowych w Polsce (07.06.2020)

Według ekspertów resortu rolnictwa w analizowanym czasie na krajowym rynku podrobów drobiowych, najbardziej podrożały uda z indyka o 3,2% do 7694 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie zachodnim – 9317 zł/t, a najmniej w południo-wschodnim – 6522 zł/t.

Ceny produktów drobiowych w Polsce (07.06.2020)
Za to o 0,1% do 6000 zł/t zwiększyły się ceny tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj. Najwięcej za nie płacono w makroregionie zachodnim – 6331 zł/t, a najmniej w północnym – 5316 zł/t.
 
Także wzrost odnotowano o 0,6% w przypadku tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami, za które uzyskiwano 4519 zł/t. Przy czym, najdroższe znajdowały się w makroregionie północnym – 5341 zł/t, a najtańsze w centralnym – 4456 zł/t.
 
Więcej w tym czasie płacono za filety z piersi kurczaka, bo o 2,9% do 11621 zł/t. Najdrożej było w makroregionie zachodnim – 12811 zł/t, a najtaniej w północnym – 10430 zł/t.
 
Podrożały również podudzia z kurczaka o 0,4% do 4854 zł/t, gdzie najdrożej było w makroregionie południo-wschodnim – 6201 zł/t, a najtaniej w północnym – 4706 zł/t.
 
W dniach od 31 maja do 7 czerwca 2020 r. doszło do spadku cen wątroby z indyka o 12% do 3707 zł/t, za które najwięcej płacono w makroregionie północnym – 3758 zł/t, a najmniej w zachodnim – 3451 zł/t.
 
Ponadto zmniejszyła się cena tuszki indyków patroszonych 73% o 5,4% do 8338 zł/t, ćwiartki z kurczaka o 1,6% do 3237 zł/t, skrzydła z kurczaka o 1,7% do 5428 zł/t, nogi z kurczaka o 4,5% do 4619 zł/t, uda z kurczaka o 2,6% do 4892 zł/t, filetów z piersi indyka o 1,4% do 13315 zł/t, a także wątroby z kurczaka o 8,8% do 2249 zł/t.
 
Ceny produktów drobiowych
Towar
Polska
Makroregiony
północny
centralny
południowo-wschodni
zachodni
cena w zł/t
zmiana ceny [%]
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj
6000
0,1
5316
5802
----
6331
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami
4519
0,6
5341
4456
4544
4880
tuszki indyków patroszonych 73%
8338
-5,4
9888
----
----
----
ćwiartki z kurczaka
3237
-1,6
3245
3199
3458
3278
skrzydła z kurczaka
5428
-1,7
6402
5167
4808
5541
filety z piersi kurczaka
11621
2,9
10430
11437
10951
12811
nogi z kurczaka
4619
-4,5
4624
4545
----
5325
podudzia z kurczaka
4854
0,4
4706
4836
6201
4966
uda z kurczaka
4892
-2,6
5011
----
6315
5054
filety z piersi indyka
13315
-1,4
12840
----
12651
13756
skrzydła z indyka
4727
-1,3
4637
----
4472
4610
uda z indyka
7694
3,2
7071
----
6522
9317
podudzia z indyka
4788
-2,8
4671
----
4060
4886
wątroby z kurczaka
2249
-8,8
2063
2129
4654
2190
wątroby z indyka
3707
-12,0
3758
----
----
3451
 


Tagi:
źródło: