| Autor: redakcja1

Ceny produktów drobiowych w Polsce (10.05.2020)

Według ekspertów resortu rolnictwa w analizowanym czasie na krajowym rynku podrobów drobiowych, najbardziej podrożały tuszki kurcząt patroszonych o 24,2% do 5738 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie zachodnim – 6519 zł/t, a najmniej w centralnym – 4748 zł/t.

Ceny produktów drobiowych w Polsce (10.05.2020)
Również o 1,3% do 8565 zł/t zwiększyły się ceny tuszek indyków patroszonych 73%. Najwięcej za nie płacono w makroregionie północnym – 11018 zł/t, a najmniej w centralnym – 8310 zł/t.
 
Także wzrost odnotowano o 1,4% w przypadku skrzydła z kurczaka, za które uzyskiwano 5501 zł/t. Przy czym, najdroższe znajdowały się w makroregionie północnym – 6118 zł/t, a najtańsze w południowo-wschodnim – 4777 zł/t.
 
Więcej w tym czasie płacono za nogi z kurczaka, bo o 0,6% do 5072 zł/t. Najdrożej było w makroregionie centralnym – 5262 zł/t, a najtaniej w północnym – 4216 zł/t.
 
Podrożały również wątroby z kurczaka o 10,4% do 5217 zł/t, gdzie najdrożej było w makroregionie południo-wschodnim – 5240 zł/t, a najtaniej w centralnym – 2589 zł/t.
 
W dniach od 3 do 10 maja 2020 r. doszło do spadku cen filetów z piersi indyka o 6,9% do 14372 zł/t, za które najwięcej płacono w makroregionie centralnym – 17340 zł/t, a najmniej w południowo-wschodnim – 13433 zł/t.

Ponadto zmniejszyła się cena tuszki kurcząt patroszonych o 3,9% do 4009 zł/t, ćwiartki z kurczaka o 1% do 3161 zł/t, filetów z piersi kurczaka o 1,4% do 11,051 zł/t, podudzia z kurczaka o 1,4% do 4693 zł/t, uda z kurczaka o 1,3% do 4754 zł/t, skrzydła z indyka o 3,2% do 4853 zł/t, udźca z indyka o 3,2% do 7858 zł/t, podudzia z indyka o 2,3% do 5172 zł/t, a także wątroby z indyka o 3,8% do 4149 zł/t.
 
Ceny produktów drobiowych
Towar
Polska
Makroregiony
północny
centralny
południowo-wschodni
zachodni
cena w zł/t
zmiana ceny [%]
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj
5738
24,2
4748
5462
------------
6519
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami
4009
-3,9
4431
3923
3925
4714
tuszki indyków patroszonych 73%
8565
1,3
11018
8310
------------
9278
ćwiartki z kurczaka
3161
-1,0
3077
3106
3133
3319
skrzydła z kurczaka
5501
5,4
6118
5189
4777
5873
filety z piersi kurczaka
11051
-1,4
10007
10835
11087
12100
nogi z kurczaka
5072
0,6
4216
5262
5170
5079
podudzia z kurczaka
4693
-1,4
4475
4661
6187
4918
uda z kurczaka
4754
-1,3
5586
4574
5533
5276
filety z piersi indyka
14372
-6,9
13657
17340
13433
14390
skrzydła z indyka
4853
-3,2
4694
5240
4753
5092
uda z indyka
7858
-3,2
7177
8800
6689
10295
podudzia z indyka
5172
-2,3
5136
5560
4570
5158
wątroby z kurczaka
2480
10,4
2589
2265
5050
2575
wątroby z indyka
4149
-3,8
3945
4740
------------
4394
 


Tagi:
źródło: