| Autor: redakcja1

Ceny produktów drobiowych w Polsce (25.10.2020)

Według ekspertów resortu rolnictwa w analizowanym czasie na krajowym rynku podrobów drobiowych, najbardziej potaniały nogi z kurczaka o 7,8% do 4640 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie południo-wschodnim – 5310 zł/t, a najmniej w północnym – 4504 zł/t.

Ceny produktów drobiowych w Polsce (25.10.2020)
Za to o 0,6% do 2990 zł/t zmniejszyły się ceny ćwiartki z kurczaka. Najwięcej za nie płacono w makroregionie południo-wschodnim – 4444 zł/t, a najmniej w centralnym – 2812 zł/t.
 
Także spadek odnotowano o 2,2% w przypadku skrzydła z kurczaka, za które uzyskiwano 6140 zł/t. Przy czym, najdroższe znajdowały się w makroregionie północnym – 6712 zł/t, a najtańsze w południowo-wschodnim – 5442 zł/t.
 
Mniej w tym czasie płacono za filety z piersi kurczaka, bo o 1,6% do 11033 zł/t. Najdrożej było w makroregionie zachodnim – 12360 zł/t, a najtaniej w północnym – 10178 zł/t.
 
Na wartości straciły również uda z kurczaka o 4,2% do 4710 zł/t, przy czym najwięcej można było uzyskać w makroregionie południo-wschodnim – 6697 zł/t, a najmniej w centralnym – 4480 zł/t.
 
O 1,6% do 4553 zł/t zmniejszyły się ceny skrzydła z indyka. Najwięcej za nie płacono w makroregionie zachodnim – 4888 zł/t, a najmniej w centralnym – 4434 zł/t.
 
Również spadek odnotowano o 0,3% w przypadku uda z indyka, za które uzyskiwano 7726 zł/t. Przy czym, najdroższe znajdowały się w makroregionie zachodnim – 8642 zł/t, a najtańsze w południowo-wschodnim – 7436 zł/t.
 
W dniach od 18 do 25 października 2020 r. doszło do wzrostu cen tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj o 8% do 6293 zł/t, za które najwięcej płacono w makroregionie zachodnim – 6783 zł/t, a najmniej w północnym – 4797 zł/t.
 
Ponadto na wartości zyskały tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami o 1,1% do 4239 zł/t, tuszki indyków patroszonych 73% o 4,3% do 9396 zł/t, podudzia z kurczaka o 0,7% do 4462 zł/t, filety z piersi indyka o 2,2% do 12332 zł/t, podudzia z indyka o 1,1% do 4415 zł/t, wątroby z kurczaka o 4,6% do 2214 zł/t, a także wątroby z indyka o 2,7% do 4082 zł/t.
 
Ceny produktów drobiowych
 
Towar
Polska
Makroregiony
północny
centralny
południowo-wschodni
zachodni
cena w zł/t
zmiana ceny [%]
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj
6293
8,0
4797
5797
---
6783
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami
4239
1,1
4502
4226
4011
4315
tuszki indyków patroszonych 73%
9396
4,3
10265
9420
---
9107
ćwiartki z kurczaka
2990
-0,6
2966
2812
4444
3257
skrzydła z kurczaka
6140
-2,2
6712
5902
5442
6269
filety z piersi kurczaka
11033
-1,6
10178
10702
10418
12360
nogi z kurczaka
4640
-7,8
4504
4556
5310
5237
podudzia z kurczaka
4462
0,7
4207
4321
6057
4856
uda z kurczaka
4710
-4,2
5196
4480
6697
5015
filety z piersi indyka
12332
2,2
12046
12640
11908
12601
skrzydła z indyka
4553
-1,6
4434
4590
4677
4888
uda z indyka
7726
-0,3
7547
7540
7436
8642
podudzia z indyka
4415
1,1
4544
4520
3476
4086
wątroby z kurczaka
2214
4,6
2407
2135
4883
1978
wątroby z indyka
4082
2,7
4073
4370
3504
3948


Tagi:
źródło: