| Autor: redakcja1

Dalszy spadek cen kurcząt brojlerów (październik 2014)

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, przeciętna cena sprzedaży kurcząt brojlerów, tuszek patroszonych z szyjami 65% na rynku unijnym w październiku 2014 roku wyniosła 183,1 EUR/100 kg i w stosunku września zmalała o 2,2% - podaje FAMMU/FAPA.

Dalszy spadek cen kurcząt brojlerów (październik 2014)

Ceny kurcząt brojlerów

W obrębie roku ceny były o 4,4% mniejsze, a w odniesieniu średniej z analogicznego okresu lat 2009-13 tylko o 0,6% większe. W minionym miesiącu kurczęta potaniały w szesnastu państwach członkowskich, w największym stopniu w Polsce o 6,1% i Portugalii o 5,8%.
 
Ceny polskich kurcząt kolejny raz były najniższe w całym ugrupowaniu, gdyż wyniosły 125,1 EUR/100 kg i stanowiły 68% przeciętnej UE. W ośmiu państwach ceny brojlerów w październiku minimalnie wzrosły, w tym najbardziej w Słowenii o 2,4%. Najwięcej za kurczęta płacono tradycyjnie w Niemczech i Finlandii, bo 263-266 EUR/100 kg.
 
Ceny kurcząt w UE zmniejszają się sukcesywnie od początku sierpnia tego roku. Na obniżkę cen wpływ mają czynniki sezonowe, mniejsze ceny pasz i wyższe produkcji drobiu w wyniku poprawy jej rentowności. Także wprowadzenie przez Rosję w sierpniu 2014 roku zakazu na import artykułów spożywczych z UE, w tym także drobiu, mogło przyczynić się do tendencji spadkowej cen kurcząt.Tagi:
źródło: