| Autor: redakcja1

Dalszy spadek cen kurcząt brojlerów w UE (listopad 2014)

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, przeciętna cena sprzedaży kurcząt brojlerów, czyli tuszek patroszonych z szyjami 65% na rynku unijnym w listopadzie 2014 roku wyniosła 183,5 EUR/100 kg i w odniesieniu do października zmalała o 0,6% - podaje FAMMU/FAPA.

Dalszy spadek cen kurcząt brojlerów w UE (listopad 2014)

Ceny kurcząt brojlerów

W obrębie roku ceny były o 2,4% mniejsze, a w stosunku do przeciętnej z tego samego okresu lat 2009-13 jeszcze o 1,8% większe. W minionym miesiącu kurczęta potaniały w 13 państwach członkowskich, w największym stopniu w Bułgarii o 6,3%.
 
Ceny polskich kurcząt zmniejszyły się o 2,6% do 121,9 EUR/100 kg i były ponownie najniższe w całym ugrupowaniu, tym samym stanowiąc 66% średniej UE. W 10 krajach ceny brojlerów w listopadzie wzrosły, w tym najbardziej w Belgii o 5,2% i Hiszpanii o 4%. Najwięcej za kurczęta płacono tradycyjnie w Finlandii i Niemczech, bo 260-266 EUR/100 kg. Ceny kurcząt w UE zmniejszają się sukcesywnie od początku sierpnia 2014 roku.
 
Na obniżkę cen wpływ mają czynniki sezonowe, mniejsze ceny pasz i wzrost produkcji drobiu na skutek poprawy jej rentowności. Także wprowadzenie przez Rosję w sierpniu tego roku zakazu na import artykułów spożywczych z UE, w tym również drobiu, mogło przyczynić się do tendencji spadkowej cen kurcząt.Tagi:
źródło: