| Autor: mikolaj

Duży popyt na polski drób

Polski drób cieszy się dużym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych. Co więcej zamówienia na polski surowiec stale wzrastają. Jak podaje Bank BGŻ, bazując na danych MRiRW, w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2014 r. eksport nieprzetworzonego mięsa drobiowego zwiększył się o 11% w skali roku do poziomu 98,5 tys. ton.

Duży popyt na polski drób
Było to możliwe dzięki kontynuacji wzrostowej tendencji wywozu na rynek wspólnoty i rynki pozaunijne, przy czym te ostatnie były głównym motorem wzrostu. W omawianym okresie sprzedaż na rynkach rozwijających się zwiększyła się o 22% w ujęciu rocznym.

Patrząc na zmiany jakie zachodzą w sprzedaży do krajów rozwijających się, głównym rynkiem zbytu stał się Benin. Wielkość eksportu do tego kraju zwiększyła się ponad dwukrotnie w skali roku i w analizowanym okresie wyniosła ok. 5,2 tys. ton. Hong Kong uplasował się na drugim miejscu z wielkością wywozu na poziomie ok. 4,5 tys. ton. W rezultacie ok. 52% wolumenu eksportu mięsa drobiowego przeznaczonego na rynki pozaunijne trafiło do tych dwóch krajów.

Oprócz tego można było zaobserwować stały dynamiczny wzrost sprzedaży do Republiki Demokratycznej Kongo i Liberii. Mimo to wolumeny eksportu do tych krajów pozostają nadal stosunkowo niewielkie.

Analizując eksport mięsa drobiowego należy pamiętać, że w strukturze sprzedaży za granicę nadal dominuje rynek Unii Europejskiej, na który trafia ok. 80% łącznego wolumenu eksportu. Według ekspertów Banku BGŻ rynek ten jest jednak bardziej nasycony, co wpływa na niższą dynamikę sprzedaży. Wywóz na rynek UE wyniósł w analizowanym okresie ok. 79,6 tys. t, co oznacza 8-procentowy wzrost w skali roku. Co więcej, polski drób umacnia swoją pozycję na rynku niemieckim. Sprzedaż na tym rynku wzrosła w skali roku o 33%. Niemcy pozostały w tym względzie głównym odbiorcą polskiego nieprzetworzonego mięsa drobiowego z 18% udziałem w łącznym wolumenie eksportu.

Zdaniam analityków Banku BGŻ w celu lepszego zrozumienia pozycji Polski jako eksportera drobiu, należy przyjrzeć się zmianom jakie zachodzą na rynku UE. Według danych Eurostat Polska stała się trzecim, po Francji i Holandii, eksporterem mięsa drobiowego na rynki pozaunijne. Jednak co ciekawe, Polska na tle innych krajów unijnych wyróżnia się najwyższym, dwucyfrowym tempem wzrostu eksportu. Można zatem spodziewać się, że jeśli dynamika sprzedaży utrzyma się na zbliżonym poziomie, pozycja Polski w kolejnych miesiącach może się jeszcze poprawić.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!