produkcja drobiu i strony powiązane

 • 2019-05-17

  Spadek cen drobiu

  Drób i jaja

  Korzystne relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim jeszcze się poprawiły, przede wszystkim w wyniku szybszej obniżki cen w Polsce.

 • 2019-05-20

  Wzrost produkcji drobiu

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w marcu 2019 r. ok. 232 tys. t mięsa drobiowego, a więc więcej o 11% niż przed miesiącem i o 3,1% niż przed rokiem.

 • 2019-05-14

  Wzrost cen tuszek kurcząt

  Drób i jaja

  Miesięczna cena detaliczna tuszki kurczęcia patroszonego w 2018 r. wyniosła 7,30 zł/kg i była o 4,1% większa niż w poprzednim roku.

 • 2019-05-10

  Spadek produkcji drobiu

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w lutym 2019 r. ok. 209 tys. t mięsa drobiowego, a więc mniej o 12,2% niż przed miesiącem, ale więcej o 7,7% niż przed rokiem.

 • 2019-05-07

  2018 r. sprzyjał przetwórcom mięsa drobiowego

  Drób i jaja

  Ubiegły rok był w sektorze mięsnym bardzo dynamiczny. Wzrost cen drobiu wraz ze znacznym wzrostem eksportu oraz duże zwiększenie importu mięsa wieprzowego wraz z obniżeniem cen żywca, miały istotne przełożenie na wyniki finansowe branży.

 • 2019-04-15

  Produkcja drobiu w Polsce

  Drób i jaja

  Zgodnie z przewidywaniami IERiGŻ-PIB w 2018 r. tempo zwyżki produkcji drobiarskiej w Polsce było wolniejsze niż w roku 2017 i wyniosło 1,5%.

 • 2019-04-03

  Produkcja drobiu w UE i Polsce

  Drób i jaja

  Jak wynika z prognozy Komisji Europejskiej produkcja drobiu w UE w 2018 r. prawdopodobnie osiągnęła 14,9 mln ton i była o 2,2% wyższa niż w roku 2017.

 • 2019-04-08

  Produkcja drobiu na świecie

  Drób i jaja

  Jak wynika z szacunków Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), w minionym roku światowa produkcja kurcząt zwiększyła się o 1,9% do 95,6 mln ton.

 • 2019-03-28

  Produkcja drobiu w Polsce

  Drób i jaja

  Jak wynika z szacunków IERiGŻ-PIB w 2018 r. tempo wzrostu produkcji drobiarskiej w Polsce było wolniejsze niż w roku 2017 i wyniosło 1,5%.

 • 2019-01-24

  W 2019 r. może wzrosnąć światowa produkcja i handel drobiem

  Drób i jaja

  Ceny drobiu w Polsce w 2018 r. były według MRIRW większe o 3,4% niż w 2017 r.

 • 2019-01-24

  Mniejsza produkcja mięsa drobiowego

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w listopadzie 2018 r. 253 tys. t mięsa drobiowego, czyli o 3,5% mniej niż przed miesiącem, ale o 5,9% więcej niż przed rokiem.

 • 2019-01-12

  Produkcja drobiu w Polsce

  Drób i jaja

  Czynnikiem stymulującym zwiększenie się produkcji drobiu w Polsce jest zapotrzebowanie eksportowe, głównie ze strony krajów Unii Europejskiej, a także krajów trzecich.

 • 2019-01-11

  Mniejsza opłacalność drobiu w IV kwartale 2018 r.

  Drób i jaja

  Ceny żywca drobiowego w 2018 r. były, według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, większe o 3,4% w odniesieniu do 2017 r.

 • 2018-12-20

  Wzrost cen mięsa drobiowego

  Drób i jaja

  Miesięczna cena detaliczna tuszki kurczęcia patroszonego w okresie styczeń-październik 2018 r. wyniosła 7,35 zł/kg i była wyższa o 5,3% niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

 • 2018-12-19

  Wzrost produkcji drobiu

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w październiku 2018 r. ok. 262 tys. t mięsa drobiowego, czyli więcej o 8,7% niż przed miesiącem i o 11% niż przed rokiem.