produkcja drobiu i strony powiązane

 • 2022-08-05

  Polski sektor drobiarski – Nowy raport już dostępny. Fakty, dane i perspektywy

  Drób i jaja

  5 sierpnia 2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa KRD-IG z prezentacją raportu podsumowującego stan polskiego drobiarstwa. Przedstawione zostały wyniki publikacji KRD-IG i PKO BP pt. „Polski sektor drobiarski - przejściowe problemy czy trwałe załamanie trendu wzrostu produkcji?”.

 • 2020-12-09

  DXC Winterwarm - największa moc oraz najbogatsza oferta

  Z życia firm

  DXC Winterwarm jest wymiennikową nagrzewnicą gazową specjalnie zaprojektowaną do ogrzewania ferm drobiu.

 • 2020-06-19

  Wsparcie do konwencjonalnego chowu drobiu

  Drób i jaja

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o podjęcie działań umożliwiających uzyskanie wsparcia z operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” realizowanych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 na operację dotyczącą konwencjonalnego chowu drobiu (w...

 • 2020-06-09

  Posłowie PE w sprawie sektora drobiu

  Drób i jaja

  Z inicjatywy posła Krzysztofa Jurgiela, szesnastu polskich posłów do Parlamentu Europejskiego zwróciło się do komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego w sprawie sektora drobiu, który znalazł się w kryzysowym położeniu ze względu na pandemię COVI-19.

 • 2019-08-15

  Nie będzie wsparcia dla producentów drobiu z PROW 2014-2020

  Przepisy i regulacje

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazało, że na obecnym etapie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie przewiduje się rozszerzenia grona beneficjentów ww. instrumentu wsparcia o rolników prowadzących inny niż ekologiczny chów drobiu.

 • 2019-04-03

  Produkcja drobiu w UE i Polsce

  Drób i jaja

  Jak wynika z prognozy Komisji Europejskiej produkcja drobiu w UE w 2018 r. prawdopodobnie osiągnęła 14,9 mln ton i była o 2,2% wyższa niż w roku 2017.

 • 2019-03-28

  Produkcja drobiu w Polsce

  Drób i jaja

  Jak wynika z szacunków IERiGŻ-PIB w 2018 r. tempo wzrostu produkcji drobiarskiej w Polsce było wolniejsze niż w roku 2017 i wyniosło 1,5%.

 • 2019-01-24

  W 2019 r. może wzrosnąć światowa produkcja i handel drobiem

  Drób i jaja

  Ceny drobiu w Polsce w 2018 r. były według MRIRW większe o 3,4% niż w 2017 r.

 • 2019-01-12

  Produkcja drobiu w Polsce

  Drób i jaja

  Czynnikiem stymulującym zwiększenie się produkcji drobiu w Polsce jest zapotrzebowanie eksportowe, głównie ze strony krajów Unii Europejskiej, a także krajów trzecich.

 • 2019-01-11

  Mniejsza opłacalność drobiu w IV kwartale 2018 r.

  Drób i jaja

  Ceny żywca drobiowego w 2018 r. były, według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, większe o 3,4% w odniesieniu do 2017 r.

 • 2018-12-19

  Wzrost produkcji drobiu

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w październiku 2018 r. ok. 262 tys. t mięsa drobiowego, czyli więcej o 8,7% niż przed miesiącem i o 11% niż przed rokiem.

 • 2018-10-22

  Wzrost produkcji drobiu

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w sierpniu 2018 r. 220 tys. t mięsa drobiowego, czyli o 2,8% więcej niż przed miesiącem, ale o 3,5% mniej niż przed rokiem.

 • 2018-10-13

  Spadek produkcji drobiu

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w lipcu 2018 r. ok. 214 tys. t mięsa drobiowego, czyli mniej o 2,7% niż przed miesiącem i o 5,7% niż przed rokiem.

 • 2018-09-10

  Globalna produkcja drobiu

  Drób i jaja

  Zgodnie z prognozą Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) zwiększające się zapotrzebowanie konsumpcyjne na świecie będzie stymulował wzrost globalnej produkcji kurcząt brojlerów.

 • 2018-04-19

  Produkcja i handel drobiem

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, w lutym 2018 r. wyprodukowały 194 tys. t mięsa drobiowego, a więc to mniej o 10% niż przed miesiącem i o 1% niż przed rokiem.