| Autor: redakcja1

Jakość handlowa jaj

W marcu i kwietniu 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej jaj. Objęto nią 66 podmiotów zajmujących się sortowaniem, znakowaniem i pakowaniem jaj.

Jakość handlowa jaj
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 125 partii. Z uwagi na uszkodzenia skorup (przekraczające dopuszczalną tolerancję 5%) zakwestionowano 2 partie (1,6%).

Klasy wagowe

Kontrolą w zakresie klasyfikacji jaj według masy jednostkowej objęto 123 partie. Ze względu na nieprawidłowy udział jaj w klasach graniczących z deklarowaną klasą wagową zakwestionowano 7 partii (5,7%).

Oznakowanie

Kontrolą objęto:
  • 146 partii w zakresie znakowania kodem producenta. Ze względu na brak lub nieczytelny kod producenta zakwestionowano 3 partie (2,1%).
  • 84 partie w zakresie znakowania opakowań jednostkowych. Z uwagi na brak informacji o kodzie identyfikacyjnym partii produkcyjnej oraz niewłaściwe podanie zakresu masy w deklarowanej klasie wagowej zakwestionowano 3 partie (3,6%).
  • 59 partii w zakresie znakowania opakowań transportowych (nie stwierdzono nieprawidłowości).
  • 33 partie w zakresie znakowania jaj wprowadzanych do obrotu luzem (nie stwierdzono nieprawidłowości).


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!