| Autor: redakcja1

Krajowe ceny drobiu

W okresie maj–wrzesień 2022 r. tygodniowe ceny skupu kurcząt brojlerów wykazywały nieznaczne zmiany i utrzymywały się na poziomie nieco przekraczającym 6 zł/kg.

Krajowe ceny drobiu
Na poziom cen skupu miało wpływ szereg czynników, w tym głównie rosnące ceny nośników energii i wysokie ceny pasz, które stanowią najważniejszy element kosztowy produkcji drobiu. Pośrednio ceny skupu kurcząt były stymulowane zwiększeniem się kosztów pracy ponoszonych przez zakłady produkcyjne, tj. presja na wzrost płac w wyniku inflacji. Na sytuację cenową na rynku krajowym miało wpływ również zapotrzebowanie zagraniczne na krajowe produkty drobiowe.

Równocześnie zwyżki cen były ograniczane zwiększoną podażą rynkową kurcząt z produkcji krajowej. Według danych ZSRIR MRiRW średnia cena zakupu kurcząt brojlerów w Polsce w dniach 12–18 września 2022 r. wyniosła 6,11 zł/kg względem 6,07 zł/kg przed miesiącem. Poziom cen skupu kurcząt brojlerów w połowie września 2022 r. był wyższy o 53% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: