| Autor: redakcja1

Bez zmian w wymogach dla jaj z systemu wolnowybiegowego

Komisarz ds. Rolnictwa – Phil Hogan potwierdził. że Komisja Europejska nie będzie łagodzić przepisów odnośnie oznakowania jaj w systemie wolnowybiegowym.

Bez zmian w wymogach dla jaj z systemu wolnowybiegowego
W trakcie styczniowego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE delegacja Holandii wystąpiła do Komisji z wnioskiem o tymczasowe odstępstwo od rozporządzenia nr 589/2008 i przedłużenie 12 tygodniowego okresu utrzymywania kur z systemu wolnowybiegowego w pomieszczeniach oraz zachowanie prawa do oznakowania tych jaj jako wolnowybiegowe. Jak wskazuje FAMMU/FAPA, wniosek ten był podyktowany kryzysem w unijnym sektorze jaj w wyniku ognisk ptasiej grypy. Kilka państw członkowskich UE poparło wniosek Holandii.
 
Komisarz ds. Rolnictwa – Phil Hogan jest jednak zdania, że unijni konsumenci, którzy płacą większą cenę za jaja z systemu wolnowybiegowego, muszą też być chronieni. Należy więc zachować równowagę między pomocą producentom jaj, a interesem konsumentów. Komisarz zachęca państwa członkowskie dotknięte ptasią grypą do korzystania z nadzwyczajnych środków wsparcia rynku, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. o wspólnej organizacji rynku produktów rolnych.
 
Komisja Europejska może przyjmować te środki na wniosek państw członkowskich w związku z chorobami zwierząt. Wsparcie otrzymuje rynek dotknięty trudnościami i ograniczeniami w handlu wewnątrz UE i z krajami trzecimi, wynikającymi z używania środków sanitarnych i weterynaryjnych służących zwalczaniu chorób zwierząt oraz wyłącznie w zakresie i przedziale czasowym niezbędnym do wsparcia rynku. UE zapewnia częściowe finansowanie środków nadzwyczajnych w wysokości 50% wydatków poniesionych przez państwo członkowskie.


Tagi:
źródło: