| Autor: redakcja1

Niemcy apelują o wsparcie na zapobieganie ptasiej grypy

Niemiecki minister rolnictwa Christian Schmidt zwrócił się do Komisji Europejskiej o tworzenie funduszu na zapobieganie rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy – podaje FAMMU/FAPA.

Niemcy apelują o wsparcie na zapobieganie ptasiej grypy

Ptasia grypa

Ze względu na potwierdzenie roli dzikiego ptactwa w przenoszeniu wirusa podtypu H5N8 na drób hodowlany, niezbędny jest ścisły monitoring w całej UE.
 
W dniu 22 listopada 2014 roku wirusa wykryto u dzikiej kaczki na wyspie Rugia w landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie. Na początku listopada tego samego wirusa zidentyfikowano w niemieckim gospodarstwie hodowlanym indyków w Heinrischwalde, a także w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.
 
W międzyczasie Holandia podejmuje działania zapobiegawcze po wykryciu czwartego  przypadku wirusa H5N8 u drobiu. W związku z tym, kraj został podzielony na cztery regiony w celu zminimalizowania kontaktu drobiu. Transport ptactwa będzie dozwolony jedynie w obrębie jednego regionu. Utworzono tzw. „korytarz bezpieczeństwa” dla transportu kurcząt z Holandii Południowej.
 
Z dniem 22 listopada br. embargo na import produktów drobiowych pochodzących z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii wprowadziła Szwajcaria. Wcześniej podobne restrykcje wdrożyła Ukraina, Japonia i RPA.
 
Zgodnie z opinią Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), zagrożenie dla zdrowia publicznego związane z wystawieniem wirusa ptasiej grypy podtypu H5N8 jest bardzo niskie, a ryzyko zakażenia odzwierzęcego w państwach Wspólnoty jest uznawane za ekstremalnie niskie.
 
Tym samym, nie ma podstaw do uznania, by możliwe było zakażenie się ludzi przez konsumpcję mięsa i produktów drobiowych oraz jaj poddanych obróbce termicznej, z uwagi na bardzo dużą wrażliwość wirusów ptasiej grypy na wysoką temperaturę.
 
Dlatego też osoby mające bezpośredni kontakt z podejrzanymi o zakażenie, zakażonym lub padłym drobiem powinny jednak stosować właściwe środki zapobiegawcze, jak choćby odzież ochronną i informować służby zdrowia, w przypadku zauważenia u siebie objawy grypopodobne.
 
W związku z tą sytuacją epizootyczną, Główny Lekarz Weterynarii polecił terenowym jednostkom Inspekcji Weterynaryjnej zwiększenie nadzoru nad gospodarstwami utrzymującymi drób, a także dokonanie pilnego przeglądu procedur i sprzętu na wypadek konieczności podjęcia działań w odniesieniu do ewentualnego wystąpienia tej choroby w Polsce.Tagi:
źródło: