| Autor: redakcja1

Nowe decyzje w sprawie ptasiej grypy w UE

W dniu 27 listopada 2014 roku w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostały dwie decyzje wykonawcze Komisji z dnia 25 listopada 2014 roku – podaje FAMMU/FAPA.

Nowe decyzje w sprawie ptasiej grypy w UE

Ptasia grypa w UE

Dotyczą one środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy:

- decyzję 2014/833/UE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niedawnego wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy podtypu H5N8 w Holandii;

- decyzję 2014/834/UE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej ptasiej grypy podtypu H5N8 w Zjednoczonym Królestwie.
 
W decyzjach zaktualizowane zostały obszary zapowietrzone i zagrożone, gdzie wdrażane są środki ustanowione dyrektywą 2005/94/WE. Tym samym tracą moc poprzednie decyzje wykonawcze 2014/807/UE oraz 2014/808/UE, które miały być stosowane do dnia 22 grudnia br.Tagi:
źródło: