| Autor: redakcja1

Obszary wysokiego ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia się wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski

W świetle art. 3 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób.

Obszary wysokiego ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia się wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski
Po zasięgnięciu opinii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu obszarów wysokiego ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia się wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski:

1. w województwie mazowieckim:
a) powiat żuromiński;
b) powiat mławski;
c) powiat sierpecki;

2. w województwie wielkopolskim:
a) powiat kaliski;
b) powiat wolsztyński;
c) powiat ostrowski;
d) powiat ostrzeszowski;

3. w województwie warmińsko-mazurskim:
a) powiat ostródzki;
b) powiat iławski;
c) powiat nowomiejski;
d) powiat działdowski;

4. w województwie lubuskim:
a) powiat gorzowski.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób w art. 4 ust. 4 określa środki zmniejszające ryzyko oraz wzmocnione środki bezpieczeństwa biologicznego, które mogą być wdrażane w oparciu o oceny sytuacji epidemiologicznej. Środki te uwzględniają następujące zakazy:
 
a) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu, chyba że:
 
i. ryzyko wprowadzenia wirusa uważane jest za nieistotne ze względu na charakterystykę gospodarstwa i stosowane środki zmniejszające ryzyko, które właściwy organ uznaje za wystarczające; lub

ii. gatunki drobiu inne niż kaczki i gęsi są wykorzystywane jako zwierzęta wskaźnikowe zgodnie z postanowieniami właściwego organu;

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: