| Autor: redakcja1

Ł. Dominiak: Nigdzie na świecie nie obowiązują tak rygorystyczne regulacje w zakresie dobrostanu zwierząt

W nawiązaniu do pojawiających się w mediach informacji dotyczących chowu kur niosek w Polsce, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG) zwraca uwagę na istotne aspekty związanie z utrzymaniem drobiu i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Ł. Dominiak: Nigdzie na świecie nie obowiązują tak rygorystyczne regulacje w zakresie dobrostanu zwierząt

Zgodnie z krajowym oraz unijnym ustawodawstwem, kury nioski muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki chowu. Zasadniczym aktem prawnym jest Dyrektywa Rady nr 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony kur niosek, która weszła w życie w 2012 roku. W myśl tych zapisów zaostrzone zostały wymogi dotyczące warunków utrzymywania kur niosek. Dyrektywa reguluje m.in. kwestie dotyczące powierzchni klatki przeznaczonej na jedną kurę nioskę, wysokości klatki, liczby gniazd, grzęd, dostępności karmideł i poideł oraz zapewnienia warunków do dziobania, drapania oraz przyrządów do skracania pazurów. - Nigdzie na świecie producentów drobiu nie obowiązują tak rygorystyczne regulacje w zakresie dobrostanu zwierząt, jak te stosowane w Unii Europejskiej, a więc także w Polsce - zauważa Łukasz Dominiak Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej

Informacje prezentowane w materiale udostępnianym przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki przedstawiają przypadki działań łamiących wspomniane powyżej przepisy prawa, które występują marginalnie, a zatem nie mogą być traktowane jako standard praktykowany w branży.

Jak podkreśla KRD-IG, zgodnie z aktualnymi trendami światowymi coraz więcej producentów drobiu w Polsce decyduje się na wycofywanie z chowu klatkowego m.in. na rzecz alternatywnych systemów utrzymania. Ponadto, należy zaznaczyć, że chów klatkowy stosowany jest wyłącznie w odniesieniu do kur niosek produkujących jaja konsumpcyjne, zaś w odchowie kurcząt brojlerów nie jest on praktykowany, co określa rozporządzanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 344 z dnia 15 lutego 2010 r., które ma na celu poprawę dobrostanu utrzymywanych zwierząt. Rozporządzenie reguluje też wymogi, które muszą spełniać kurniki, takie jak na przykład maksymalne zagęszczenie ptaków, wyposażenie obiektu w system wentylacji i oświetlenia, a jeżeli to konieczne, także systemy ogrzewania i schładzania, które zapewniają ptakom odpowiednie warunki chowu. - Respektowanie obowiązujących norm jest stale kontrolowane przez służby weterynaryjne, a przeprowadzane kontrole wykazują, że nieprawidłowości stanowią marginalny odsetek - podkreśla Ł. Dominiak.

KRD-IG w pełni popiera wszelkie działania mające na celu podwyższanie standardów dotyczących hodowli drobiu w Polsce, dlatego piętnuje wszelkie przypadki łamania prawa, jednocześnie zwraca się z apelem, aby incydentalne przypadki nieprzestrzegania obwiązujących przepisów nie były prezentowane jako reguła stosowana przez wszystkich producentów.

 Tagi:
źródło: