| Autor: redakcja1

Oznakowanie jaj w systemie wolnowybiegowym

W trakcie posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE dyskutowano m.in. o skutkach ptasiej grypy w 14 państwach członkowskich UE na zdrowie i dobrostan drobiu, sytuację producentów oraz handel produktami drobiarskimi.

Oznakowanie jaj w systemie wolnowybiegowym
Delegacja Holandii wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem o złagodzenie unijnych przepisów odnośnie oznakowania jaj w systemie wolnowybiegowym. Chodzi o tymczasowe odstępstwo od rozporządzenia nr 589/2008 i przedłużenie 12 tygodniowego okresu utrzymywania kur w pomieszczeniach. Jaja pochodzące od tych kur mogłyby być w dalszym ciągu oznakowane jako wolnowybiegowe.
 
Kilka państw członkowskich UE poparło wniosek Holandii. Komisja Europejska zobowiązała się zająć tym problemem i przedyskutować możliwe jego rozwiązania z państwami członkowskimi. Komisarz ds. Rolnictwa – Phil Hogan jest jednak zdania, że unijni konsumenci muszą także być chronieni i należy zachować równowagę pomiędzy pomocą producentom jaj, a interesem konsumentów.


Tagi:
źródło: