| Autor: redakcja1

Perspektywy otwarcia rynku chińskiego dla eksportu mięsa drobiowego z Polski

W związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków o wysokiej zjadliwości polska branża drobiarska nie może wysyłać swoich produktów na rynek chiński od grudnia 2016 r.

Perspektywy otwarcia rynku chińskiego dla eksportu mięsa drobiowego z Polski
Mimo oficjalnego uznania Polski za kraj wolny od HPAI przez chińską administrację w listopadzie 2017 r., według stanowiska strony chińskiej eksport mięsa drobiowego nie może być wznowiony -  uwarunkowany jest to ustaleniem nowych warunków, w tym rozszerzeniem asortymentu dopuszczonego do wywozu do Chińskiej Republiki Ludowej. Intensywne działania polskiej Inspekcji Weterynaryjnej we współpracy z Referatem ds. Rolnych Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie, oraz przy konsultacji drobiarskich związków branżowych, pozwoliły na techniczne uzgodnienie nowego protokołu ustalającego warunki eksportu mięsa drobiowego i jadalnych ubocznych produktów mięsnych z Polski do Chin.
 
Podczas wizyty pana Ni Yufeng, chińskiego Ministra Generalnej Administracji Celnej (GACC), w Polsce w dniu 3 lipca 2018 r. strony polska i chińska podpisały m.in. Protokół pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej i Generalną Administracją Celną Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie Inspekcji, Kwarantanny i Weterynaryjnych Wymogów Sanitarnych dla Mrożonego Mięsa Drobiowego Eksportowanego z Rzeczypospolitej Polskiej do Chińskiej Republiki Ludowej. Protokół określa warunki eksportu z Polski do Chin mięsa drobiowego i jadanych ubocznych produktów drobiowych, takich jak lotki i łapki drobiowe. Zawiera on także szczegółowe wymagania dla zakładów związane z pozyskiwaniem jadanych ubocznych produktów drobiowych przeznaczonych na rynek chiński.
 
Przed wznowieniem eksportu konieczne jest jeszcze uzgodnienie świadectwa zdrowia z GACC w oparciu o zapisy podpisanego protokołu oraz zakończenie procedur rejestracji zakładów w chińskim Urzędzie Certyfikacji i Akredytacji (CNCA). W dniu 5 lipca 2018 r. Główny Inspektorat Weterynarii przekazał stronie chińskiej roboczą wersję świadectwa zdrowia dla mrożonego mięsa  drobiowego, w tym jadalnych produktów ubocznych, przeznaczonych do eksportu do Chińskiej Republiki Ludowej. Oczekujemy na szybką finalizację procedury po stronie chińskiej. Dodatkowo dniu 5 lipca 2018 r. Główny Inspektorat Weterynarii przekazał chińskiej administracji (CNCA) skan podpisanego protokołu wraz z prośbą o wznowienie eksportu z zakładów już zatwierdzonych oraz nowych aplikujących o uzyskanie uprawnień eksportowych. Według informacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie CNCA planuje rozpocząć pracę nad przywróceniem wcześniej eksportujących siedmiu polskich zakładów (w tym jednej chłodni) oraz dodaniu 3 nowych, skontrolowanych przez chińskich inspektorów w 2015 roku. Dopiero w następnej kolejności rozpatrywane będą wnioski nowych zakładów zainteresowanych eksportem do Chin.


Tagi:
źródło: