| Autor: redakcja1

Polacy jedzą coraz więcej jaj

Przełom 2018 i 2019 r. przebiega na rynku jaj dużo spokojniej niż rok wcześniej. Ceny są stosunkowo stabilne, a handel międzynarodowy cechuje się większym spokojem.

Polacy jedzą coraz więcej jaj
Niemniej, ceny są dużo mniejsze niż w czasie zeszłorocznych szczytów – według danych Eurostatu cena jaj w Unii Europejskiej była pod koniec grudnia o 31,1% niższa niż rok wcześniej.
 
Największe różnice w cenie wobec poprzedniego roku w grudniu 2018 r. miały miejsce w Czechach – spadek o 47,9%, Słowacji o 41,5%, Rumunii o 39,1%, Hiszpanii o 38,4%, Węgrzech o 37,4%, Belgii o 37,4% i Polsce o 37,3%. Zwiększenie się cen jaj zaobserwowano w Szwecji, Estonii, Finlandii i Austrii. Co ciekawe, są to kraje w których udział jaj z chowu klatkowego jest dużo mniejszy, bo wynosi 12,3% w Szwecji, 60% w Finlandii i 0,9% w Austrii.
 
Ceny jaj zarówno w większości krajów Unii Europejskiej jak i w Polsce malały do lipca-sierpnia 2018 r., po czym rozpoczął się okres ich delikatnych zwyżek. Jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod koniec stycznia br. jaja klasy XL kosztowały 44,10 zł za 100 szt., klasy L - 37,00 zł za 100 szt. a jaja klasy M - 25,90 zł za 100 szt. Tona jaj spożywczych do przetwórstwa kosztowała 3071 zł.
 
Według szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 2018 r. produkcja jaj zwiększyła się o 1,6% do 620 tys. t. Zwyżka ta wynikała praktycznie w całości ze wzrostu produkcji jaj spożywczych. Z kolei zużycie jaj w kraju wzrosło do poziomu 337 tys. t, czyli to więcej o 17% niż w 2017 i o 9,4% niż w 2016 r. Spożycie jaj wzrosło w 2018 r. o 13,2% w odniesieniu do 2017 r. i o 9,1% w stosunku do 2016 r.
 
W wyniku zwiększonej konsumpcji krajowej oraz niższego zapotrzebowania eksportowego, w sporym stopniu zmienił się rynek docelowy dla jaj produkowanych w Polsce. Według szacunków IERGŻ, udział eksportu w produkcji zmalał z 47,6% do 39,3%. Jednocześnie, wg. danych Komisji Europejskiej (KE), poziom konsumpcji i produkcji jaj w Unii Europejskiej utrzymał się w 2018 r. na prawie niezmiennym poziomie co w 2017 r.
 
Zmianie ulega również struktura systemu utrzymania kur niosek. Jak wynika z danych KE jaja z chowu klatkowego odpowiadają za 87% podaży jaj konsumpcyjnych w Polsce, podczas gdy w UE jaja tego typu stanowią jedynie 53%. To zjawisko w dłuższym okresie też zaistnieje w Polsce – według badań Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w obrębie najbliższych ośmiu lat udział jaj z chowu klatkowego w podaży może zmaleć do 58%, a jaj z chowu ściółkowego może zwiększyć się z 9% do 29%.


Tagi:
źródło: