| Autor: redakcja1

Polska dużym producentem jaj kurzych w UE

Polska jest dużym producentem jaj kurzych w UE. Z produkcją ponad 10 mld jaj rocznie zajmujemy wśród krajów unijnych 6 miejsce.

Polska dużym producentem jaj kurzych w UE
Produkcja i konsumpcja jaj w Polsce
 
Najwięcej ferm kur nieśnych zlokalizowanych jest na terenie województwa wielkopolskiego i mazowieckiego – blisko 60% całej produkcji krajowej.
 
W ostatnich pięciu latach statystyczny Polak konsumował od 139 do 162 sztuk jaj kurzych rocznie. W 2019 r. konsumpcja jaj w Polsce wyniosła 156 sztuk na osobę. Poziom konsumpcji był jednak niższy niż przed dekadą, gdy spożycie przekraczało 200 sztuk rocznie.
 
Eksport polskich jaj
 
Duża skala produkcji krajowej powoduje, że Polska jest jednym z największych eksporterów tego asortymentu w Unii Europejskiej. Eksport jaj z Polski w największym stopniu determinowany jest sytuacją podażowo-popytową na rynku unijnym, ponieważ to kraje Unii Europejskiej są naszym głównym partnerem handlowym.
 
W 2020 r. przychody uzyskane przez krajowych przedsiębiorców z eksportu jaj wyniosły około 203 mln EUR wobec 226 mln EUR w roku 2019. Przy czym aż 188 mln EUR wygenerowała sprzedaż na rynek unijny (93% przychodów z eksportu). Największe wpływy krajowi przedsiębiorcy uzyskali z eksportu jaj na rynek Niderlandów (54 mln EUR), Republiki Federalnej Niemiec (39 mln EUR) oraz Węgier (19 mln EUR) i Włoch (15 mln EUR).
 
Mniejsze wpływy z eksportu jaj w 2020 r. w porównaniu z rokiem 2019 były spowodowane pandemią koronawirusa. Ograniczenia w handlu międzynarodowym oraz w funkcjonowaniu firm sektora HoReCa miały największy wpływ na zmniejszenie przychodów producentów.
 
Kampanie informacyjne
 
Zainteresowanie konsumentów dietą zbilansowaną, opartą na wysokiej jakości produktach wraz z kampaniami informacyjnymi „Kupuj świadomie”,  „Solidarni z Rolnikami” i  PRODUKT POLSKI, mogą przyczynić się do wzrostu spożycia, gdyż konsumpcja jaj wpisuje się doskonale w dobre nawyki żywieniowe.


Tagi:
źródło: