| Autor: redakcja1

Polski eksport drobiu

W okresie styczeń-lipiec 2022 r. eksport produktów drobiowych z Polski był większy o 9,5% niż przed rokiem i wyniósł 1 117 tys. ton.

Polski eksport drobiu
Największym odbiorcą wywożonych z kraju produktów drobiowych były państwa UE, do których dostarczono 764 tys. ton drobiu, tj. o 14% więcej niż w porównywalnym okresie 2021 r.=

Znacznie mniejszy był wolumen eksportu poza UE, dokąd sprzedano 353 tys. ton produktów drobiowych, a zatem więcej o 1% niż przed rokiem. Wzrost wywozu był wypadkową zapotrzebowania na polski drób na rynku unijnym, sprzyjającego dla eksporterów kursu wymiany złotego wobec euro i deficytu w niektórych krajach UE spowodowanego obniżką produkcji.


Tagi:
źródło: