| Autor: redakcja1

Produkcja drobiu w Polsce, w UE i na świecie

Występujące w 2017 r. ograniczenia w eksporcie drobiu na część rynków pozaunijnych, wprowadzone przez importerów zagranicznych z uwagi na występowania na terenie Polski grypy ptaków przyczyniły się do zmniejszenia się tempa wzrostu eksportu i w efekcie skutkowały spowolnieniem dynamiki rozwoju krajowej produkcji.

Produkcja drobiu w Polsce, w UE i na świecie
Ocenia się, że w całym 2017 r. produkcja drobiu łącznie w Polsce wyniosła 3,4 mln ton - 2,4 mln ton mpc. i była o 8% wyższa niż w 2016 r. W strukturze produkcji przeważały kurczęta brojlery, które stanowiły 83% całkowitej produkcji żywca drobiowego. Udział indyków w strukturze produkcji wyniósł 14%, a drobiu wodnego - 3%.
 
Szacuje się, że w 2018 r. podaż mięsa drobiowego na rynku krajowym będzie stosunkowo wysoka. W pierwszym półroczu 2018 r. produkcja drobiu będzie się zwiększać w tempie umiarkowanym, ze względu na mniej dynamiczną zwyżkę eksportu. Przyspieszenie dynamiki wzrostu produkcji prawdopodobnie nastąpi w drugiej połowie roku 2018. Przewiduje się, że w całym 2018 r., w wyniku procesu odbudowy relacji handlowych z krajami pozaunijnymi, produkcja drobiu w Polsce będzie wyższa o 5% do 3,6 mln ton - 2,5 mln ton mpc.
 
Ograniczenia wprowadzone przez kraje pozaunijne w przywozie produktów drobiowych z UE w związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków oraz dużo niższa niż we wcześniejszych latach skala wzrostu spożycia wewnętrznego miały wpływ na spowolnienie w 2017 r. z 5% do 0,8% dynamiki wzrostu produkcji drobiu w UE. Komisja Europejska prognozuje, że w 2018 r. na rynku unijnym utrzyma się wolne – 1,2% tempo wzrostu produkcji.
 
W 2017 r. światowa produkcja kurcząt brojlerów (zgodnie z danymi USDA) zwiększyła się w skali roku o 1,7% do 90,7 mln ton. Globalnymi liderami w produkcji kurcząt brojlerów pozostają USA, Brazylia, UE i Chiny, których całkowity udział w światowej produkcji wynosi ponad 60%. W 2018 r. szacowany jest dalszy wzrost światowej produkcji kurcząt do 92,5 mln ton. Produkcja zwiększy się m.in. w Brazylii i Stanach Zjednoczonych - po 2%, a także w UE - o 1,4% i Chinach - o 1%. Prognozy wzrostu produkcji wynikają przede wszystkim z rosnącego popytu konsumpcyjnego na świecie.


Tagi:
źródło: