| Autor: redakcja1

Produkcja jaj kurzych

Według GUS, produkcja jaj kurzych w 2016 r. wyniosła 10599,6 mln sztuk i była wyższa od uzyskanej w 2015 r. o 125,7 mln sztuk - 1,2%. Przy czym produkcja jaj kurzych wylęgowych była wyższa o 94,5 mln sztuk - 6,7% do 1508,6 mln sztuk, natomiast produkcja jaj kurzych konsumpcyjnych utrzymała się na zbliżonym poziomie jak w 2015 r. i w 2016 r. wynosiła 9091,0 mln sztuk.

Produkcja jaj kurzych
Wydajność jaj od 1 kury nioski zmalała o 1,8%, tj. z 223 jaj w 2015 r. do 219 jaj w 2016 r. Gospodarstwa indywidualne wyprodukowały w 2016 r. 8003,2 mln sztuk jaj kurzych, tj. o 7,3% mniej niż w roku poprzednim, co stanowiło 75,5% całej produkcji krajowej.
 
W 2016 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej produkcji jaj kurzych charakteryzowały się województwa: wielkopolskie - 35,8% i mazowieckie - 17,6%, a najmniejszym województwa: opolskie - 1,5%, warmińsko-mazurskie - 2,3%, podlaskie - 2,4%, świętokrzyskie - 2,5%, lubuskie - 2,5%, pomorskie - 2,8% i lubelskie - 2,8%.
 
W 2016 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 729 sztuk, tj. o 1,3% więcej niż w 2015 r. Wyższą produkcję jaj na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla kraju - 729 szt., odnotowano w 4 województwach: wielkopolskim - 2244 szt., małopolskim - 1188 szt., śląskim - 1186 szt. i mazowieckim - 970 szt. Najniższą produkcją jaj na 1 ha użytków rolnych charakteryzowały się województwa: lubelskie - 205 szt., podlaskie - 234 szt., warmińsko-mazurskie - 235 szt. i opolskie - 310 szt.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!