| Autor: redakcja1

Prognoza cen drobiu w czerwcu i wrześniu 2015 r.

W 2014 r. zwiększona podaż kurcząt brojlerów z produkcji krajowej skutkowała mniejszym niż w 2013 r. poziomem cen skupu – podaje Agencja Rynku Rolnego.

Prognoza cen drobiu w czerwcu i wrześniu 2015 r.

Cena skupu kurcząt

Jak wynika z danych z zakładów drobiarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w 2014 r. przeciętna cena skupu kurcząt wyniosła 3,68 zł/kg i była o 5% mniejsza niż w 2013 r. Od lutego 2015 r. ceny skupu kurcząt wykazywały niewielki trend do wzrostu, ale w dalszym ciągu były niższe niż przed rokiem. W marcu 2015 r. za kurczęta brojlery można było otrzymać 3,52 zł/kg, a więc o 2% więcej niż w lutym, ale o 5% mniej niż w analogicznym czasie 2014 r.

Cena skupu indyków

Przeciętna cena skupu indyków w 2014 r. ukształtowała się na poziomie 5,80 zł/kg i była o 1% niższa niż w 2013 r. Ceny skupu indyków w pierwszych trzech miesiącach 2015 r. były w miarę stabilne i kształtowały się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W marcu 2015 r. indyki skupowano średnio po 5,90 zł/kg, a zatem o 6% drożej niż przed rokiem.

Ceny sprzedaży tuszek kurcząt

Podobnie jak ceny skupu kurcząt, na mniejszym niż rok wcześniej poziomie kształtowały się ceny sprzedaży tuszek kurcząt. W marcu 2015 r. tuszki kurcząt zbywano po 5,47 zł/kg, a zatem o 5% taniej niż przed rokiem. Cena ta wyrażona w walucie unijnej była najniższa w UE i wynosiła 132,33 EUR/100 kg, tj. 56 EUR/100 kg mniej od przeciętnej ceny w UE wynoszącej 187,98 EUR/100 kg, a także o 48 EUR/100 kg mniej od ceny notowanej w Wielkiej Brytanii, największego konkurenta Polski na unijnym rynku mięsa drobiowego.

 

W drugim i trzecim kwartale 2015 r. przewiduje się wzrost cen kurcząt brojlerów. Wzrost ten będzie stymulowany przede wszystkim popytem eksportowym, a w mniejszym stopniu konsumpcją wewnętrzną.

 

Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową, Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego ocenił, że przeciętne ceny kurcząt w skupie mogą przedstawiać się następująco:

  • w czerwcu: 3,60-3,80 zł/kg

  • we wrześniu: 3,60-3,90 zł/kg.

 

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!