| Autor: redakcja1

Prognoza cen drobiu w marcu i czerwcu 2016 r.

W 2015 r. ceny skupu kurcząt w Polsce kształtowały się na poziomie mniejszym niż w 2014 r., do czego przyczynił się wzrost podaży mięsa drobiowego na rynku krajowym - podaje Agencja Rynku Rolnego.

Prognoza cen drobiu w marcu i czerwcu 2016 r.

Ceny drobiu

Zgodnie z danymi z zakładów drobiarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w grudniu 2015 r. kurczęta brojlery nabywano po 3,17 zł/kg, a więc o 8% taniej niż przed rokiem. Średnio w 2015 r. cena skupu kurcząt była niższa o 5% niż w 2014 r.
 
Ceny skupu indyków w drugiej połowie 2015 r. ulegały nieznacznym zmianom, kształtując się na poziomie nieco mniejszym niż w porównywalnym czasie 2014 r. W grudniu 2015 r. indyki, tak jak w listopadzie, skupowano po 5,81 zł/kg, a zatem o 2% taniej niż rok wcześniej.

Ceny zbytu tuszek kurcząt

W 2015 r. też krajowe ceny zbytu tuszek kurcząt były mniejsze niż w 2014 r. W grudniu 2015 r. tuszki kurcząt sprzedawano po 4,89 zł/kg względem 5,25 zł/kg przed rokiem, co daje spadek o 7%. Cena tuszek kurcząt w Polsce była w dalszym ciągu najniższa w UE. W drugim tygodniu stycznia 2016 r. krajowa cena kurcząt wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 126,57 EUR/100 kg i była o 30% mniejsza od przeciętnej ceny w UE wynoszącej 181,93 EUR/100 kg, a także o 25% niższa od ceny notowanej w Wielkiej Brytanii będącej w granicy 168,36 EUR/100 kg.

W pierwszej połowie 2016 r. zarówno unijny, jak i krajowy rynek drobiu będą pod wpływem wysokiej podaży, co znajdzie odzwierciedlenie w stosunkowo niskim poziomie cen. Jednak zwiększające się możliwości lokowania polskiego drobiu na rynkach zagranicznych oraz szacowana zniżka produkcji wieprzowiny może przyczynić się do wzrostu cen skupu kurcząt.
 
Ocenia się, że po znacznym sezonowym i koniunkturalnym spadku cen w czwartym kwartale 2015 r., w pierwszej połowie 2016 r. ceny skupu kurcząt brojlerów będą wykazywały trend zwyżkowy, ale poziom cen będzie podobny do notowanego w porównywalnego czasu 2015 r.

Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową, Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego ocenił, że średnie ceny kurcząt w skupie mogą przedstawiać się następująco:

  • w marcu 2016 r.: 3,300-3,50 zł/kg,

  • w czerwcu 2016 r.: 3,50-3,70 zł/kg.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!