| Autor: redakcja1

Prognoza cen skupu drobiu do czerwca 2017 r.

Utrzymująca się w 2016 r. dynamiczna zwyżka krajowej produkcji drobiarskiej skutkowała dalszym spadkiem cen drobiu w Polsce. Ceny żywca drobiowego w poszczególnych miesiącach 2016 r. były o 4–11% mniejsze niż w roku 2015. Jak wynika z danych GUS w grudniu 2016 r. cena żywca drobiowego w Polsce wyniosła 3,53 zł/kg i była o 5% niższa niż przed rokiem.

Prognoza cen skupu drobiu do czerwca 2017 r.

Ceny drobiu w Polsce

Ceny zakupu kurcząt brojlerów w 2016 r. według danych z zakładów drobiarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kształtowały się w granicy o 1–8% niższej niż w 2015 r. W przypadku indyków ceny zakupu były o 2–17% mniejsze. W czwartym tygodniu stycznia 2017 r. kurczęta brojlery nabywano po 3,10 zł/kg, a więc o 2% taniej niż przed rokiem. Ceny skupu indyków wyniosły 4,84 zł/kg i były o 16% niższe niż rok wcześniej.
 
Ceny sprzedaży tuszek kurcząt w 2016 r. przeważnie kształtowały się na poziomie mniejszym niż rok wcześniej. W czwartym tygodniu stycznia 2017 r. tuszki kurcząt zbywano po 4,55 zł/kg, czyli o 6% taniej niż w analogicznym okresie 2016 r., a tuszki indyków po 8,02 zł/kg, tj. kosztowały mniej o 8%.
 
Krajowe tuszki kurcząt są jednymi z najtańszych w Unii Europejskiej. W poszczególnych miesiącach 2016 r. ceny tuszek kurcząt brojlerów w Polsce były niższe od cen w UE o 45–70 EUR/100 kg, co potwierdzało znaczną przewagę cenową polskiego drobiu na rynku unijnym.
 
Krajowa cena sprzedaży tuszek kurcząt w czwartym tygodniu stycznia 2017 r. wyrażona w walucie unijnej wyniosła 105,37 EUR/100 kg i była o 40% mniejsza od ceny w UE wynoszącej 176,23 EUR/100 kg.
 
Szacowany dalszy wzrost produkcji żywca drobiowego na rynku krajowym przy ograniczonych możliwościach zwyżki eksportu przyczyni się do utrzymania cen kurcząt brojlerów na niskim poziomie w perspektywie prognozy. Czynnikiem ograniczającym obniżkę cen będzie rosnąca konsumpcja tego mięsa w Polsce oraz w Unii Europejskiej.
 
Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową, Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego ocenił, że średnie ceny kurcząt w skupie mogą przedstawiać się następująco:
  • w marcu: 3,20-3,40 zł/kg,
  • w czerwcu: 3,30-3,50 zł/kg.


Tagi:
źródło: