| Autor: redakcja1

Prognoza cen skupu drobiu do grudnia 2017 r.

Ceny skupu kurcząt brojlerów od początku 2017 r. utrzymują się na niskim poziomie.

Prognoza cen skupu drobiu do grudnia 2017 r.

Ceny drobiu w Polsce


Jest on warunkowany dynamicznym wzrostem krajowej produkcji oraz ograniczonymi możliwościami sprzedaży poza UE. Jak wynika z danych z zakładów drobiarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w pierwszym tygodniu lipca br. zakłady drobiarskie za kurczęta brojlery płaciły dostawcom 3,43 zł/kg, a więc mniej o 1% niż przed rokiem i o 9% niż dwa lata wcześniej.
 
Ceny skupu indyków po pogłębiającej się zniżce w 2016 r. od lutego 2017 r. stopniowo rosły i w czerwcu przekroczyły poziom sprzed roku. W dniach 3–9.07.2017 r. indyki nabywano po 5,40 zł/kg, czyli o 7% drożej niż rok wcześniej, ale o 8% taniej niż w tym samym czasie 2015 r.
 
Tuszki kurcząt w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. sprzedawano po 5,87 zł/kg, tj. kosztowały więcej o 7% niż rok wcześniej. Krajowe tuszki kurcząt są jednymi z najtańszych w Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w czerwcu br. średnia cena sprzedaży tuszek kurcząt w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 129,98 EUR/100 kg i była o 56 EUR/100 kg mniejsza od średniej ceny w UE wynoszącą 185,15 EUR/100 kg oraz o 23 EUR/100 kg od ceny w Wielkiej Brytanii - 152,30 EUR/100 kg, będącej głównym konkurentem Polski na unijnym rynku mięsa drobiowego.
 
Rosnąca w drugiej połowie 2017 r. produkcja żywca drobiowego na rynku krajowym, przy ograniczonych możliwościach sprzedaży zagranicznej, przyczyni się do utrzymania cen kurcząt brojlerów na w miarę niskim, zbliżonym do zeszłorocznego, poziomu. Presję podaży na obniżkę cen będzie łagodziła zwiększające się spożycie krajowe. Do września br. ceny kurcząt brojlerów mogą sezonowo wzrosnąć, ale w czwartym kwartale ulegną prawdopodobnie ponownemu spadkowi.
 
Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową, Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego ocenił, że ceny kurcząt w skupie mogą przedstawiać się następująco:
  • we wrześniu: 3,30-3,50 zł/kg,
  • w grudniu: 3,00-3,20 zł/kg.


Tagi:
źródło: