| Autor: redakcja1

Prognoza cen skupu drobiu do września 2016 r.

W 2015 r. wzrost podaży kurcząt brojlerów z produkcji krajowej skutkowała mniejszym niż w 2014 r. poziomem cen skupu. W 2015 r. cena skupu kurcząt wyniosła 3,48 zł/kg względem 3,67 zł/kg w roku poprzednim - podaje Agencja Rynku Rolnego.

Prognoza cen skupu drobiu do września 2016 r.

Ceny drobiu w Polsce

W pierwszym kwartale 2016 r. ceny skupu kurcząt wykazywały umiarkowany trend do zwyżki, ale dalej były mniejsze niż przed rokiem. W czwartym tygodniu marca 2016 r. kurczęta brojlery nabywano po 3,40 zł/kg, a więc o 5% drożej niż na początku br., ale o 3% taniej niż w porównywalnym czasie ub.r.
 
Cena skupu indyków w 2015 r. ukształtowała się w granicy 5,83 zł/kg i była o 0,3% większa niż w roku 2014. Ceny skupu indyków w okresie pierwszych trzech miesięcy 2016 r. wykazywały umiarkowaną trend zniżkowy. Pod koniec marca br. indyki nabywano po 5,49 zł/kg, czyli taniej o 5% niż na początku roku oraz o 8% niż rok wcześniej.

Podobnie jak ceny skupu kurcząt, na mniejszym niż rok wcześniej poziomie kształtowały się ceny zbytu tuszek kurcząt. W marcu 2016 r. tuszki kurcząt zbywano po 5,42 zł/kg w odniesieniu do 5,00 zł/kg w styczniu oraz 5,47 zł/kg przed rokiem. Cena ta wyrażona w walucie unijnej była najmniejsza w UE i wynosiła 126,24 EUR/100 kg. Była ona niższa o 29% od średniej ceny w UE będącej na poziomie 178,60 EUR/100 kg, a także o 20% od ceny notowanej w Wielkiej Brytanii, będącej największym konkurentem Polski na unijnym rynku mięsa drobiowego.

Ocenia się, że w drugim i trzecim kwartale 2016 r. ceny skupu kurcząt brojlerów będą sezonowo rosły. Prowzrostowo na poziom cen skupu w tym czasie będzie oddziaływać zwiększający się popyt zagraniczny na polski drób oraz zapotrzebowanie krajowe. Pomimo zwyżki, ceny skupu brojlerów będą względnie niskie, ze względu na przewidywaną dużą produkcję.

Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową, Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego ocenił, że średnie ceny kurcząt w skupie mogą przedstawiać się następująco:

  • w czerwcu 2016 r.: 3,40-3,60 zł/kg,

  • we wrześniu 2016 r.: 3,40-3,70 zł/kg.Tagi:
źródło: