| Autor: redakcja1

Przetwórstwo drobiu wciąż się rozwija

W 2017 r. przychody w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem drobiu (PKD 10.12), zatrudniających ponad 9 osób, zwiększyły się czwarty rok z rzędu, osiągając 13 mld zł - o 2,9% więcej niż w 2016 r.

Przetwórstwo drobiu wciąż się rozwija
Złożyła się na to wyższa produkcja, eksport i spożycie mięsa drobiowego. Wzrost przychodów szedł w parze z utrzymującą się rentownością – w 2017 r. 87,9% firm z sektora było opłacalnych, co było zbliżone do przeciętnej z ostatnich 5 lat, która wyniosła 87,1%. Koszty ogółem w sektorze również wzrosły o 2,9%, osiągając wartość 12,7 mld złotych.
 
Co ciekawe, przy zwyżce przychodów zaobserwowano jednocześnie nieznaczny spadek inwestycji – nakłady inwestycyjne w przetwórstwie drobiu wyniosły 406,2 mln zł i były niższe o 0,4% od nakładów poniesionych w 2016 r. Niemniej, nakłady inwestycyjne w obrębie jednego przedsiębiorstwa wyniosły w 2017 r. 3,8 mln złotych – o 8% więcej niż rok wcześniej.
 
Wskaźniki rentowności branży uległy jednak nieznacznemu pogorszeniu. Wskaźnik EBITDA osiągnął poziom 4,35% i był mniejszy o 2,4% niż rok wcześniej, ROA zmniejszył się o 0,6% do 6,35%, a ROE o 10,5% do 14,56%. Wskaźnik stopy zysku operacyjnego w sektorze pozostał na tym samym poziomie co rok wcześniej i wyniósł 3%.
 
W omawianym okresie wydłużył się wskaźnik pokrycia majątkiem obrotowym przychodów - z 62 do 66 dni, co oznacza, że w 2017 r. następował wolniejszy zwrot większości kosztów bezpośrednich ponoszonych w trakcie przetwórstwa. Co ciekawe, w 2017 r. obniżyła się w tym sektorze liczba przedsiębiorstw składających sprawozdanie finansowe oraz zatrudniających więcej niż 9 osób. Liczba ta zmalała o 7,7% z 107 do 94 podmiotów. Jest to kolejny rok z rzędu, w którym zmniejsza się ilość firm funkcjonujących w tej branży.
 
Zadłużenie długoterminowe wzrosło minimalnie, bo o 0,1%. Zadłużenie krótkoterminowe zwiększyło się o 6,7% do poziomu 1786 mln zł. Wartość księgowa sektora, tj. wartość przedsiębiorstw po odjęciu wartości zobowiązań wzrosła w 2017 r. aż o 12,4% do 1,9 mld złotych. Udział kapitału własnego w finansowaniu inwestycji pozostał na podobnym jak w 2016 r. poziomie. Zwiększony eksport oraz spożycie mięsa drobiowego mogą spowodować, że 2018 r. będzie kolejnym rokiem rozwoju przetwórstwa mięsa drobiowego w Polsce.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!