| Autor: redakcja1

Publikacja przez WOAH deklaracji dot. odzyskania statusu kraju wolnego od choroby Newcastle (ND) u drobiu

Złożenie deklaracji do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH) wynikało z zakończenia procedur likwidacji choroby po wykryciu 4 ognisk choroby Newcastle w lipcu 2023 r. w gospodarstwach utrzymujących drób w województwie podlaskim.

Publikacja przez WOAH deklaracji dot. odzyskania statusu kraju wolnego od choroby Newcastle (ND) u drobiu
Zgodnie z art. 10.9.3 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych WOAH, jeżeli zakażenie wirusem choroby Newcastle u drobiu wystąpiło w państwie uprzednio wolnym od ND, odzyskanie statusu wolnego może nastąpić 3 miesiące po zastosowaniu stamping-out policy, pod warunkiem że zostały zakończone działania w ognisku i prowadzony był nadzór.

Polskie służby weterynaryjne wdrożyły wszystkie procedury zwalczania (stamping-out policy), przewidziane w przypadku wystąpienia choroby Newcastle u drobiu, w tym uśmiercanie ptaków, unieszkodliwianie zwłok padłych i zabitych paków, oczyszczanie i dezynfekcję.


Tagi:
źródło: