| Autor: redakcja1

Rynek drobiu

Według danych USDA w całym 2022 r. produkcja mięsa kurzego zwiększy się o 0,5% do 101 mln ton.

Rynek drobiu
Równocześnie spożycie tego gatunku mięsa wzrośnie o 0,2% i osiągnie 98,4 mln ton. Przewidywany przyrost produkcji i konsumpcji na świecie w 2022 r. będzie więc wolniejszy niż w latach poprzednich ze względu na kumulację niekorzystnych czynników takich jak: wysokie ceny pasz i nośników energii, ogniska grypy ptaków czy ograniczenia logistyczne, które wprowadzano, aby zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Komisja Europejska prognozuje, że w całym 2022 r. produkcja drobiu w UE utrzyma się na poziomie notowanym w roku 2021, tj. 13,3 mln ton, przy jednoczesnym, 1% wzroście konsumpcji wewnętrznej do blisko 12 mln ton. Kontyngent wytworzonego w UE drobiu będzie o około 2% mniejszy niż w roku 2019 – ostatnim roku przed pandemią koronawirusa.

Polska od 2014 r. jest największym producentem drobiu w Unii Europejskiej z blisko 20% udziałem w unijnej produkcji w 2021 r. Według wstępnych danych GUS w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2022 r. produkcja mięsa drobiowego w Polsce wyniosła blisko 2 mln ton i była o 6,1% większa niż przed rokiem. Wzrost produkcji w kraju potwierdza wysoki poziom wylęgów piskląt kurcząt rzeźnych, zwłaszcza w okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. oraz zwiększona podaż żywca drobiowego do skupu. Zwyżka produkcji drobiarskiej w Polsce jest stymulowany rosnącym popytem na drób ze strony krajowego sektora HoReCa oraz popytem eksportowym ze strony rynków zagranicznych. Prognozy KE wskazują, że w całym 2022 r. produkcja drobiu w Polsce wzrośnie o 2,5%.


Tagi:
źródło: