| Autor: redakcja1

Spadek cen jaj spożywczych

W pierwszych ośmiu miesiącach 2016 r. cena jaj wszystkich klas wagowych, sprzedawanych przez zakłady pakujące, wyniosła 31,72 zł za 100 sztuk i była o 9,2% mniejsza niż w roku poprzednim - poinformował Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Spadek cen jaj spożywczych
Ceny jaj

W sierpniu cena jaj zwiększyła się do 32,19 zł za 100 sztuk, tzn. była o 3,5% wyższa niż w lipcu, ale o 14,2% mniejsza niż w porównywalnym miesiącu poprzedniego roku.
 
W ujęciu roku, najbardziej potaniały jaja klasy XL o 14,2% oraz klasy S o 13,2%. Jaja klasy L były kosztowały mniej o 7%, a jaja klasy M podrożały o 7%. W stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększyły się ceny jaj wszystkich klas wagowych, przy czym najsilniej jaj średnich i małych.
 
Ceny przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych dla kur niosek były w lipcu 2016 r. wyższe o 1,4% niż w poprzednim miesiącu i o 4,9% niż przed rokiem. Średnio w pierwszych siedmiu miesiącach br. ceny mieszanek pełnoporcjowych dla kur niosek zwiększyły się o 1,5% w porównaniu z tym samym okresem 2015 roku.
 
Towarzyszyła temu zniżka cen sprzedaży jaj przez fermy o 14%. Przyczyniło się to do spadku średniej rentowności produkcji jaj, choć w sporym stopniu zależy ona od struktury kanałów sprzedaży jaj przez ich bezpośrednich producentów. W lipcu br. na zakup 1 tony paszy trzeba było przeznaczyć o 20% więcej jaj niż przed rokiem.
 
Ceny skupu jaj przeznaczonych do przemysłowego przerobu w pierwszych ośmiu miesiącach br. były o 11% niższe niż w takim samym okresie w poprzednim roku. Tym samym były najmniejsze od 2011 r.
 
W sierpniu miał miejsce nieznaczny spadek tych cen w stosunku do lipca o 0,3%. Ich poziom był o 30,5% niższy niż przed rokiem. Ceny detaliczne jaj konsumpcyjnych stopniowo maleją. W lipcu pozostały na poziomie czerwca, czyli kosztowały 0,49 zł za sztukę, ale były mniejsze o 2% niż w marcu i kwietniu i o 4% niż w styczniu i lutym. W lipcu cena detaliczna jaj była o 2% niższa niż w porównywalnym miesiącu 2015 roku.
 
W większości obserwowanych państw członkowskich UE ceny jaj konsumpcyjnych ponownie zmalały. W maju br., w relacji roku, najsilniejszy spadek cen jaj miał miejsce w Holandii o 22%, Francji o 14,5%, Niemczech o 14,3% i w Czechach o 11,6%.
 
Ceny w jaj w UE obniżyły się w tym okresie o 15,6%, a w Polsce o 10%. Relacje średnich cen sprzedaży jaj w Polsce i we Wspólnocie pogorszyły się. W maju 2016 r. ceny polskich jaj w przeliczeniu na euro były o 14,6% wyższe niż przeciętnie w UE, w trakcie gdy dwanaście miesięcy wcześniej były o 7,5% większe.


Tagi:
źródło: