Grzegorz Dybowski i strony powiązane

 • 2017-04-24

  Mniejsza produkcja drobiu w lutym

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w lutym 2017 r. 196 tys. ton mięsa drobiowego. Jest to poziom o 7,5% mniejszy niż przed miesiącem.

 • 2017-03-27

  Polska: Produkcja drobiu w styczniu wzrosła do ponad 200 tys. ton

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w styczniu 2017 r. ok. 212 tys. ton tego mięsa. Był to poziom wyższy o 2,4% niż przed miesiącem i o 8,7%, tj. o 17 tys. ton niż przed rokiem.

 • 2017-01-04

  W listopadzie ceny jaj wzrosły z uwagi na nagły spadek podaży spowodowany wykryciem salmonelli

  Drób i jaja

  W okresie jedenastu miesięcy 2016 r. cena jaj wszystkich klas wagowych, sprzedawanych przez zakłady pakujące wyniosła 32,25 zł za 100 sztuk i była o 8,7% mniejsza niż w roku poprzednim. W listopadzie 2016 roku cena ta zwiększyła się do 36,95 zł za 100 sztuk, tzn. o 18% wobec października i o 3,8% względem listopada 2015 roku.

 • 2016-10-24

  Średnia cena jaj wszystkich klas wagowych spadła o 10%

  Drób i jaja

  W ciągu dziewięciu miesięcy 2016 r. średnia cena jaj wszystkich klas wagowych, sprzedawanych przez zakłady pakujące, ukształtowała się na poziomie 31,85 zł za 100 sztuk i była o prawie 10% niższa niż w roku poprzednim.

 • 2016-10-20

  Przez rok produkcja drobiu w Polsce wzrosła o jedną czwartą

  Drób i jaja

  Utrzymuje się silna wzrostowa dynamika produkcji mięsa drobiowego. Jak zauważa Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w sierpniu br. zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników wytworzyły ok. 206 tys. ton tego mięsa, czyli o 2,5% więcej niż przed miesiącem i o 24,8%, tj. o 41 tys. ton niż przed rokiem.

 • 2016-10-06

  Spadek cen jaj spożywczych

  Drób i jaja

  W pierwszych ośmiu miesiącach 2016 r. cena jaj wszystkich klas wagowych, sprzedawanych przez zakłady pakujące, wyniosła 31,72 zł za 100 sztuk i była o 9,2% mniejsza niż w roku poprzednim - poinformował Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2016-10-04

  Wzrost cen pasz dla drobiu

  Drób i jaja

  W czasie pierwszych siedmiu miesięcy 2016 r. zmalały koszty zużytych pasz w chowie drobiu rzeźnego.

 • 2016-09-27

  Utrzymuje się silna wzrostowa dynamika produkcji mięsa drobiowego

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w lipcu 2016 r. ok. 201 tys. ton tego mięsa. Jak zauważa Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest to wprawdzie poziom o 2,4% niższy niż przed miesiącem, ale o 15,5 tj. o 27 tys. ton wyższy niż przed rokiem.

 • 2016-08-02

  W pierwszym półroczu 2016 r. ceny jaj spadły o 5%

  Drób i jaja

  W pierwszym półroczu 2016 r. średnia cena jaj wszystkich klas wagowych, sprzedawanych przez zakłady pakujące, wyniosła 32,42 zł za 100 sztuk i była o 4,7% mniejsza niż w roku poprzednim - poinformował Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2016-08-03

  Utrzymuje się silna wzrostowa dynamika produkcji mięsa drobiowego

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w maju 2016 r. 196 tys. ton tego mięsa. Jak zauważa Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest to wprawdzie poziom o 10% niższy niż przed miesiącem, ale o 7,7% - 14 tys. ton wyższy niż przed rokiem.

 • 2016-06-20

  Kwietniowe zniżki cen jaj wszystkich klas wagowych

  Drób i jaja

  W pierwszym kwartale 2016 r. średnia cena jaj wszystkich klas wagowych, sprzedawanych przez zakłady pakujące, wyniosła 33,82 zł za 100 sztuk i była o 2% mniejsza niż w roku poprzednim, ale o 23,7% większa niż w 2011 r., a więc przed wymianą klatek - poinformował Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2016-05-30

  W I kwartale br. średnia cena jaj wyniosła 0,34 zł/szt

  Drób i jaja

  W pierwszym kwartale 2016 r. cena jaj wszystkich klas wagowych, sprzedawanych przez zakłady pakujące, wyniosła 33,82 zł za 100 sztuk i była o 2% mniejsza niż w roku poprzednim, ale o 23,7% wyższa niż w 2011 r., tj. przed wymianą klatek - poinformował Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2016-06-02

  W I kwartale 2016 r. średnia cena kurcząt wyniosła 6,77 zł/kg

  Drób i jaja

  W pierwszym kwartale 2016 r. cena detaliczna kurczęcia patroszonego wyniosła 6,77 zł/kg i była o 2,2% mniejsza niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

 • 2016-06-03

  G. Dybowski: Utrzymuje się silna wzrostowa dynamika produkcji mięsa drobiowego

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w marcu 2016 r. 198 tys. ton tego mięsa. Jak zauważa Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest to o 5,3% - 10 tys. ton więcej niż przed miesiącem i o 13,8% - 24 tys. ton więcej niż przed rokiem. W pierwszym kwartale br. produkcja przemysłowa...

 • 2016-04-28

  Ceny jaj niskie, ale i tak o 25% wyższe niż 5 lat temu

  Drób i jaja

  Na początku 2016 r. utrzymywał się stosunkowo niski poziom cen jaj spożywczych - poinformował Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.