| Autor: redakcja1

Spadek eksportu mięsa indyczego z Polski

Z szacunków Banku BGŻ BNP Paribas wynika, że kontyngent eksportu mięsa i podrobów drobiowych łącznie w 2017 r. wzrósł o 10%, jednak w przypadku mięsa indyczego, które jest częścią składową tej kategorii, widoczne były odwrotne trendy.

Spadek eksportu mięsa indyczego z Polski
Jak wynika z danych Eurostat, w okresie od stycznia do października 2017 r. z Polski wysłano 135,3 tys. t mięsa i podrobów z indyków, a więc o 12% mniej w skali roku. Spadek wywozu był szczególnie widoczny w przypadku handlu pozaunijnego. W omawianym czasie poza granice UE wyeksportowano 18,4 tys. t tych produktów, a zatem o jedną czwartą mniej niż przed rokiem. Natomiast sprzedaż na rynek unijny, gdzie trafia 14% dostarczanego mięsa indyczego, zmalała o 10% do 116,9 tys. t.
 
Największym importerem polskiego mięsa indyczego pozostały Niemcy, gdzie trafiło 44,2 tys. t, jednak było to o 19% mniej w ujęciu rocznym. Niemcy są jednym z głównych odbiorców mięsa z indyków w UE. Według danych AVEC w 2016 r. średnia konsumpcja tego gatunku drobiu wyniosła 6,1 kg/mieszkańca.
 
Zniżka widoczna była też w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, gdzie wolumen wywozu mięsa indyczego wyniósł 9,2 tys. t, co oznacza, że zmalał o 16%. Utrata części rynku brytyjskiego jest tym bardziej odczuwalna dla polskich eksporterów, że tradycyjnie na Wyspy wywożone są bardziej wartościowe części tuszki.
 
Jedną z przyczyn notowanego spadku eksportu była grypa ptaków i związane z nią ograniczenia handlowe. Pomimo, że od lipca 2017 r. Polska posiada status kraju wolnego od tej choroby, nadal nie udało się w pełni powrócić na wszystkie pozaunijne rynki zbytu. W związku z tym, w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2017 r. silnie, bo aż o 50%, zwiększył się wywóz mięsa z indyków na Ukrainę do 6,0 tys. t. Kontyngent sprzedaży na Ukrainę stanowił blisko jedną trzecią pozaunijngo handlu tym gatunkiem mięsa, a Ukraina była największym, pozaunijnym odbiorcą tych produktów z Polski. Ponadto na rynku ukraińskim można było ulokować część tańszych elementów tuszki, których w okresie grypy ptaków nie można było wysyłać np. do krajów azjatyckich.
 
Zmniejszenie wolumenu wysyłki mięsa i podrobów indyczych znalazło swoje przełożenie w cenach skupu, które utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie. Według danych MRiRW w 2017 r. cena skupu indyków wyniosła 5,07 zł/kg, względem 5,17 zł/kg w 2016 r., co oznacza zniżkę o 2%. W styczniu br. średnio indory skupowano po 5,07 zł/kg, a więc o 3% drożej w relacji rocznej. Niemniej jednak, aktualna sytuacja cenowa na rynku indyków może utrzymać się w pierwszym kwartale br., a ewentualne zwyżki cen będą wynikały przede wszystkim z czynników sezonowych oraz zmian w kursach walut.


Tagi:
źródło: