| Autor: redakcja1

Spadek cen kurcząt brojlerów we wrześniu 2014 r.

Jak wynika ze wstępnych danych Komisji Europejskiej, przeciętna cena sprzedaży kurcząt brojlerów, tj. tuszki patroszone z szyjami 65% na rynku unijnym we wrześniu 2014 roku wyniosła 187,5 EUR/100 kg i w odniesieniu do sierpnia zmalała o 4% - podaje FAMMU/FAPA.

Spadek cen kurcząt brojlerów we wrześniu 2014 r.

Ceny kurcząt brojlerów

W skali roku ceny były o 5% mniejsze i zrównały się z przeciętną z analogicznego okresu lat 2009-2013. We wrześniu br. kurczęta potaniały w obrębie miesiąca w osiemnastu państwach członkowskich, w największym stopniu w Polsce o 10% i Wielkiej Brytanii o 9%. Ceny polskich kurcząt były najniższe w całym ugrupowaniu – 133,4 EUR/100 kg i stanowiły 71% średniej UE. W pięciu państwach ceny brojlerów we wrześniu minimalnie się zwiększyły, przy czym poziom wzrostu nie przekraczał 1%.
 
Najwięcej za kurczęta płacono jak zawsze w Niemczech i Finlandii - 265 EUR/100 kg. Na obniżkę cen wpływ miały czynniki sezonowe, mniejsze ceny pasz i wyższa produkcja drobiu w wyniku poprawy jej rentowności. Także wprowadzenie przez Rosję w dn. 8 sierpnia br. embarga na import artykułów spożywczych z UE, w tym również drobiu, mogło przyczynić się do tendencji spadkowej cen kurcząt w minionym miesiącu.


Tagi:
źródło: