| Autor: redakcja1

Stabilne ceny kurcząt brojlerów. Ceny w Polsce najniższe w UE

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, przeciętna cena sprzedaży tuszek kurcząt patroszonych z szyjami 65% na rynku unijnym w grudniu 2014 r. wyniosła 183,9 EUR/100 kg i w stosunku do listopada wzrosła o 0,2% - podaje FAMMU/FAPA.

Stabilne ceny kurcząt brojlerów. Ceny w Polsce najniższe w UE

Ceny kurcząt brojlerów

W obrębie roku ceny były o 3,1% mniejsze. W ostatnim miesiącu roku kurczęta potaniały w 12 państwach członkowskich, tym najbardziej w Szwecji o 4,6%. Wzrost cen miał miejsce także w 12 państwach, największa w Hiszpanii o 4,9 i na Litwie o 4,2%.

W grudniu 2014 r. ceny polskich kurcząt zwiększyły się o 2,1% do 124,7 EUR/100 kg, ale były ponownie najmniejsze w UE i stanowiły 68% średniej unijnej. Najwięcej za kurczęta płacono tradycyjnie w Finlandii i Niemczech, bo 260-267 EUR/100 kg.
 
Ceny kurcząt w UE malały w ubiegłym roku stopniowo od początku sierpnia. Na zniżkę cen wpływ miały czynniki sezonowe, mniejsze ceny pasz i zwiększenie się produkcji drobiu w wyniku poprawy jej rentowności. Również wprowadzenie przez Rosję w sierpniu 2014 roku embarga na import artykułów spożywczych z UE, w tym także drobiu, mogło przyczynić się do tendencji spadkowej.
 
W całym 2014 r. przeciętna unijna cena kurcząt wyniosła 191,1 EUR/100 kg i w odniesieniu do 2013 r. obniżyła się o 2%. Ceny polskich kurcząt zmalały o 3,3% do 136,1 EUR/100 kg i były najniższe w całym ugrupowaniu, stanowiąc 71% średniej w UE.Tagi:
źródło: